Інструкція для посади "Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи знань про будову та принцип дії устаткування, яке використовує у роботі, та правила керування ним;
      - правила та способи виконання простих слюсарно-складальних робіт;
      - призначення та умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв, контрольно-вимірювальних інструментів та приладів, нормального та спеціального різального інструменту;
      - основні механічні та радіотехнічні властивості матеріалів, які обробляє та використовує при складанні;
      - основи знань про допуски, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - правила заточування простого різального інструменту;
      - елементарні знання з електро- і радіотехніки.

1.4. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає прості прилади, вузли та блоки радіоелектронної апаратури та апаратури провідного зв'язку із слюсарним підганянням деталей, які входять у складання, під керівництвом слюсаря-складальника більш високої кваліфікації.

2.2. Ріже заготовки, комплектує та готує деталі до складання.

2.3. Обробляє площини деталей за 12-14 квалітетами (5-7 класами точності).

2.4. Розмічає, свердлить, нарізає різьбу, гне, клепає, паяє, склеює та виконує інші прості механоскладальні роботи.

2.5. Виконує різні прості слюсарні операції оброблення та підганяння різних простих сполучених деталей та вузлів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Блоки прості хвилеводів, спецпристроїв, променеві комплекси та інші вироби - встановлення та кріплення плат, загальне складання.

5.2. Вводи антенні - встановлення та кріплення у складанні (на конвеєрі).

5.3. Вилки штепсельні, рознімання та фішки - складання.

5.4. Вузли для реле - складання.

5.5. Вузли та блоки ЕОМ (прості) - поточне та поопераційне складання.

5.6. Гайки, гвинти, різьбові оправки - встановлення та закріплення, покриття лаком.

5.7. Гнізда штепсельні до ізоляційних панелей - складання з установленням наконечників та перемичок.

5.8. Головки магнітні - складання осердь.

5.9. Електрорадіоелементи - заготовлення, формування вручну.

5.10. Каркаси котушок трансформаторів - складання.

5.11. Касети до малогабаритних магнітофонів - складання.

5.12. Кінескопи, динаміки - встановлення та кріплення.

5.13. Ковпачки виробів типу ФРМ, ФШМ; корпуси виробів типу ПРМ, ТИМ, вироби типу ФМТ, СА, ВД - складання.

5.14. Контакти різних видів - запресування у контактні пружини на ручних та механічних пресах та автоматах.

5.15. Коробки телефонні розподільні - складання.

5.16. Косинці, скоби, планки, тримачі - встановлення та розвальцювання втулок, заклепок.

5.17. Магнітофони - складання перемикача ПГК.

5.18. Об'єктив дозиметра - складання, розвальцювання на автоматі.

5.19. Панелі, плати, колодки гетинаксові, текстолітові, склотекстолітові тощо - встановлення контактних пелюсток з розвальцюванням пустотілих заклепок на верстаті з попереднім розсвердлюванням отворів.

5.20. Плати, панелі - розвальцювання пістонів, втулок, пелюсток, заклепок, штирів вручну та на пресі.

5.21. Плати друковані багатошарові - різання заготовок, пропилювання контурів за шаблоном, складання, армування.

5.22. Прокладки гумові та з інших матеріалів - пробивання пазів, отворів.

5.23. Реле прості - складання.

5.24. Телевізори, радіоприймачі - поопераційне складання на конвеєрі.

5.25. Трансформатори всіх видів - набивання залізом, установлення магнітопроводу та кріплення пакета шпильками, обоймою, косинцями, стяжками, установлення та закріплення на панелі.

5.26. Фільтри кварцові апаратури дальнього зв'язку - складання на конвеєрі.

5.27. Хвилеводи нескладні - гнуття та слюсарне оброблення.

5.28. Шасі радіовимірювальних приладів - складання.

5.29. Шестерні, втулки, установочні кільця тощо - штифтування на валиках конічними штифтами з попереднім свердлінням та розгортанням отворів під штифти.

5.30. Шафи - встановлення обшиття з нарізанням різьби, підганяння простих деталей на одиничних взірцях.

5.31. Щитки ввідні для комутаційних ланцюгів - складання.