Інструкція для посади "Начальник служби вантажних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби вантажних робіт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців на залізничному транспорті не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня і вантажно-транспортного управління, які стосуються вантажної та комерційно-претензійної діяльності служби;
      - перспективи розвитку виробництва і вантажно-транспортного управління;
      - виробничі потужності та промислову технологію;
      - Правила технічної експлуатації залізниць;
      - Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях;
      - Інструкцію з сигналізації на залізницях;
      - Правила транспортно-експедиційного обслуговування підприємств і організацій вугільної промисловості виробничим залізничним транспортом;
      - схему транспортних комунікацій вантажно-транспортного управління;
      - законодавчі акти, що стосуються юридичних питань взаємовідносин між договірними сторонами;
      - основи економіки й організації праці та керівництва залізничним транспортом;
      - техніко-економічне і виробниче планування;
      - методи господарського розрахунку;
      - чинне положення з оплати праці та матеріального стимулювання;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник служби вантажних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби вантажних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби вантажних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби вантажних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю служби вантажних робіт, спрямованих на виконання завдань з відвантажування вугілля і транспортного обслуговування підприємств та організацій.

2.2. Забезпечує: укладання і виконання договорів на експлуатацію під'їзних шляхів та договорів на подавання і прибирання вагонів; якісне розроблення технологічних процесів і умов перевезення вантажів; збереженість вантажів та їх своєчасне вивезення зі станції; технічне обслуговування і ремонт дозувальних пунктів; контрольне зважування відвантажуваного вугілля на станційних вагах; заадресування відвантажуваного вугілля відповідно до нарядів вуглезбуту та оформлення перевізних документів; проведення роботи щодо впровадження нової техніки, вдосконалення технології виробництва і раціонального використання рухомого складу; розроблення і виконання заходів щодо підвищення продуктивності праці та зниження витрат виробництва; безпечне проведення робіт, дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; використання раціональних форм оплати праці та матеріального стимулювання; дотримання виробничої та трудової дисципліни.

2.3. Здійснює приймання від вугільних підприємств документів на відвантажуване вугілля та своєчасне їх здавання вуглезбутовим організаціям для оплати.

2.4. Організовує технічне й економічне навчання працівників служби.

2.5. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності служби вантажних робіт; використання робочого парку вагонів.

2.6. Проводить виховну роботу в колективі, сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва.

2.7. Контролює: дотримання технічних умов навантаження вантажів; виконання норм простоювань вагонів; правильне оформлення вантажних документів, ведення обліку використання вагонів; комерційно-претензійну роботу.

2.8. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби вантажних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби вантажних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби вантажних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби вантажних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби вантажних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби вантажних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби вантажних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби вантажних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби вантажних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби вантажних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби вантажних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби вантажних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби вантажних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби вантажних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби вантажних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби вантажних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.