Інструкція для посади "Начальник служби вантажної і комерційної роботи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби вантажної і комерційної роботи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження та інші нормативні документи з питань вантажної та комерційної роботи;
      - Статут внутрішнього водного транспорту;
      - Статут залізниці;
      - Статут автомобільного транспорту;
      - правила перевезень вантажів на річковому, морському, залізничному та автомобільному транспорті;
      - правила перевезень вантажів у прямому, змішаному залізнично-водному сполученні;
      - тарифне керівництво;
      - організацію вантажної і комерційної роботи на транспорті;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі вантажної та комерційної роботи;
      - основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ);
      - правила та норми охорони праці, протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник служби вантажної і комерційної роботи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби вантажної і комерційної роботи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби вантажної і комерційної роботи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби вантажної і комерційної роботи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує вантажну та комерційну роботу у судноплавній компанії (пароплавстві) щодо виконання плану перевезення.

2.2. Вживає необхідних заходів щодо переведення вантажів на річковий транспорт, у тому числі у малозавантажених напрямках, поліпшення організації перевезень у прямому, змішаному залізнично-водному сполученні та в сполученні між морськими й річковими портами, розвитку перевезень в універсальних та спеціальних контейнерах і впровадження інших раціональних засобів транспортування вантажів.

2.3. Забезпечує роботу з укладання договорів та угод з клієнтурою на здавання в оренду складів, вантажно-розвантажувальних механізмів, перевезення вантажів, буксирування суден та інші роботи, пов'язані з перевезенням, і здійснює контроль за виконанням цих договорів та угод.

2.4. Організовує завезення вантажів у порти (пристані) та на причали вантажовідправників у міжнавігаційний період, оголошує строки прийому вантажів портами (пристанями) від залізниці.

2.5. Розробляє на основі планових заявок клієнтури з урахуванням перевізної спроможності флоту квартальні плани перевезень з помісячним поділом за видами перевезень та родами вантажу.

2.6. Здійснює оперативний облік та аналіз виконання планів перевезень та перевалки вантажів та вносить пропозиції керівництву пароплавства (судноплавної компанії) щодо необхідних заходів стосовно збільшення перевезень тих чи інших вантажів та відвантаження їх з пунктів перевалки.

2.7. Через вантажовідправників та управління залізниці забезпечує рівномірне подавання вантажів у пункти перевалення та вільних вагонів портам відповідно до планових норм.

2.8. Розробляє та здійснює заходи щодо підвищення якості перевезень та прискорення доставлення вантажів, веде облік та аналіз випадків незбереження вантажів під час перевезень, контролює додержання строків доставлення вантажів.

2.9. Аналізує чинні тарифи на перевезення вантажів, вантажно-перевантажувальні роботи та розробляє пропозиції щодо їх удосконалення.

2.10. Спільно з басейновими управліннями шляху та управліннями судноплавних каналів установлює та подає на затвердження тарифні відстані між портами (пристанями) пароплавства, публікує зведення місцевих тарифів після їх затвердження та здійснює контроль за правильністю застосування тарифів.

2.11. Розробляє спільно зі службою портового господарства та механізації заходи, що сприяють підвищенню рентабельності роботи портів (пристаней), вживає заходів щодо закріплення кадрів вантажних та комерційних працівників портів (пристаней) у міжнавігаційний період.

2.12. Вивчає та узагальнює передові методи роботи в галузі вантажної і комерційної діяльності та організовує їх упровадження.

2.13. Організовує та керує відомчим розслідуванням фактів незбереження вантажів та їх неякісних перевезень і за наслідками розслідування готує пропозиції щодо запобігання випадкам незбереженості вантажів.

2.14. Оформлює в чинному порядку переадресацію вантажів, дає із цих питань вказівки портам (пристаням), веде облік та реалізацію вантажів, що не мають документів та незапитані.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби вантажної і комерційної роботи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби вантажної і комерційної роботи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби вантажної і комерційної роботи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби вантажної і комерційної роботи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби вантажної і комерційної роботи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби вантажної і комерційної роботи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби вантажної і комерційної роботи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби вантажної і комерційної роботи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби вантажної і комерційної роботи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби вантажної і комерційної роботи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби вантажної і комерційної роботи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби вантажної і комерційної роботи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби вантажної і комерційної роботи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби вантажної і комерційної роботи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби вантажної і комерційної роботи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби вантажної і комерційної роботи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.