Інструкція для посади "Командир взводу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир взводу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж підземної роботи у вугільній промисловості не менше 2 років. Придатність за станом здоров'я й результатами стажування до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня щодо вугільної промисловості;
      - положення, інструкції й статути, що регламентують усі види діяльності гірничорятувального взводу;
      - плани ліквідації аварій, порядок проведення вогневих робіт;
      - тактико-технічні можливості й принцип дії гірничорятувального обладнання й оснащення, яке є на озброєнні;
      - порядок ведення документації з усіх видів оперативно-технічної діяльності взводу;
      - показники небезпеки й стану рівня підготовленості шахт, які обслуговуються взводом, до ліквідації аварій, рятування постраждалих людей;
      - дані про шахтову гірничорятувальну службу, гірничорятувальну справу в обсязі спеціальної програми підготовки командира гірничорятувальної служби;
      - функції газоаналітичної лабораторії з контролю шахтового повітря, запиленості та за вибухопилезахистом шахт;
      - тактико-технічні дані переносних приладів контролю шахтової атмосфери;
      - всі під'їзні шляхи до обслуговуваних шахт;
      - порядок оплати праці особового складу взводу, забезпечення речовим та іншими видами постачання;
      - штатну чисельність та укомплектованість взводу;
      - порядок ведення табельного обліку особового складу;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії;
      - правила протипожежного захисту об'єктів взводу;
      - біографічні дані, рівень підготовки, особисті якості кожного свого підлеглого.

1.4. Командир взводу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир взводу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир взводу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир взводу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує особовим складом під час несення служби, ліквідації аварій і рятування людей на обслуговуваних об'єктах, роботою служби депресійних і газових знімань.

2.2. Забезпечує: постійну готовність до виїзду на ліквідацію аварій, виконання графіків несення служби і спеціальної підготовки особового складу; справний стан, готовність, правильне використання і зберігання гірничорятувальної техніки, киснево-дихальної та іншої апаратури; дотримання заходів пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт у гірничих виробках та надшахтових будівлях; підготовку даних про стан протипожежного захисту шахти для інженерної оцінки її готовності до рятування людей і ліквідації можливих аварій; функціонування шахтової гірничорятувальної служби, готовність, укомплектованість, підготовку й розставляння членів допоміжних дільничних гірничорятувальних команд відповідно до чинних нормативних документів, оснащеність їх необхідними обладнанням та матеріалами.

2.3. Бере участь: в ознайомленні з аварійною ситуацією, у розробленні плану ліквідації аварії й заходів щодо запобігання аварійних ситуацій на обслуговуваних об'єктах, спільно з керівництвом обслуговуваних підприємств і організацій у проведенні тактичних ігор - навчань керівників і спеціалістів за планами ліквідації аварій; у вимірюванні необхідних аеродинамічних параметрів виробок під час ліквідації аварій на шахтах; узагальненні результатів депресійних та газових знімань, розробленні та втіленні рекомендацій щодо застосування найефективнішого вентиляційного режиму в аварійній ситуації, що склалася; у роботі комісій з приймання в експлуатацію очисних вибоїв, ділянок, стаціонарних машин і механізмів; в організації виконання робіт неаварійного характеру, медичної служби у взводі, у навчанні особового складу надавати першу медичну допомогу постраждалим під час аварій.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир взводу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир взводу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир взводу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир взводу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир взводу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир взводу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир взводу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир взводу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир взводу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир взводу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир взводу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир взводу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир взводу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир взводу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир взводу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир взводу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.