Інструкція для посади "Командир взводу аварійно-рятувального", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир взводу аварійно-рятувального" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, положення, інструкції та статути, що регламентують діяльність аварійно-рятувального взводу;
      - плани ліквідації аварій, порядок проведення вогневих робіт;
      - тактико-технічні можливості та принципи дії аварійно-рятувального оснащення та устатковання, які є на оснащенні;
      - порядок ведення документації за видами оперативної та технічної діяльності взводу;
      - державні будівельні норми щодо вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення, показники небезпеки та стану рівня підготовленості об'єктів, які обслуговуються взводом, готовності до ліквідації аварій, рятування постраждалих людей;
      - положення про аварійно-рятувальну службу;
      - можливі під'їзні шляхи до обслуговуваних небезпечних об'єктів;
      - порядок оплати праці особового складу взводу;
      - речові та інші види постачання;
      - штатну чисельність та укомплектованість взводу;
      - порядок ведення табельного обліку особового складу;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, електробезпеки, безпечного ведення робіт.

1.4. Командир взводу аварійно-рятувального призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир взводу аварійно-рятувального підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир взводу аварійно-рятувального керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир взводу аварійно-рятувального під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу взводу, розподіляє обов'язки між підрозділами.

2.2. Здійснює керівництво особовим складом під час несення служби, ліквідації надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф, рятування людей на аварійних об'єктах і територіях.

2.3. Забезпечує постійну готовність підлеглих до виїзду на ліквідацію аварій, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.4. Організовує виконання графіків несення служби та спеціальної підготовки особового складу.

2.5. Забезпечує стан готовності, правильне використання і зберігання аварійно-рятувальної техніки та спорядження.

2.6. Контролює дотримання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт, підготовку даних про стан протипожежного захисту.

2.7. Здійснює аналіз та інженерну оцінку готовності до рятування людей, можливість ліквідації аварій оперативним підрозділом.

2.8. Забезпечує укомплектованість, готовність та розстановку членів допоміжних дільничних аварійно-рятувальних команд відповідно до діючого порядку та регламенту.

2.9. Бере участь в аналізі та оцінці аварійної ситуації, розробленні заходів, спрямованих на ліквідацію аварії, запобігання аварійним ситуаціям на відповідних об'єктах та територіях.

2.10. Організовує та проводить спільно з керівництвом підприємств та організацій тактичні ігри-навчання за планами ліквідації аварій, здійснює аналіз їх можливих наслідків.

2.11. Бере участь у вимірюванні необхідних аеродинамічних параметрів виробок під час ліквідації аварій на шахтах, узагальненні результатів депресійних і газових зйомок, розробленні та втіленні рекомендацій, спрямованих на впровадження ефективних заходів протиаварійного характеру; у роботі комісій з приймання в експлуатацію потенційно небезпечних об'єктів, стаціонарних машин і механізмів.

2.12. Контролює дотримання підлеглими вимог безпеки праці під час виконання ними робіт.

2.13. Сприяє навчанню особового складу щодо надання першої медичної допомоги постраждалим під час аварій, створенню в підрозділі обстановки взаємної допомоги та вимогливості при виконанні аварійно-рятувальних робіт.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир взводу аварійно-рятувального має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир взводу аварійно-рятувального має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир взводу аварійно-рятувального має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир взводу аварійно-рятувального має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир взводу аварійно-рятувального має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир взводу аварійно-рятувального має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир взводу аварійно-рятувального має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир взводу аварійно-рятувального має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир взводу аварійно-рятувального має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир взводу аварійно-рятувального несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир взводу аварійно-рятувального несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир взводу аварійно-рятувального несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир взводу аварійно-рятувального несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир взводу аварійно-рятувального несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир взводу аварійно-рятувального несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир взводу аварійно-рятувального несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.