Інструкція для посади "Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виробника сильфонних компенсаторів та шлангів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та правила підналагодження пресів подвійної дії та горизонтально-протяжних верстатів різних типів;
      - будову найбільш розповсюджених універсальних та спеціальних пристроїв, контрольно-вимірювальних та різальних інструментів;
      - способи вимірювання стінкомірами;
      - допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення);
      - правила випробування сильфонних компенсаторів та металевих шлангів;
      - будову та принцип роботи ребронакатного стану.

1.4. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає, гофрує та випробовує сильфонні компенсатори, перебіркові ущільнення та гнучкі металеві шланги, які застосовують в трубопроводах суден з умовним проходом до 350 мм.

2.2. Виконує гідравлічні випробування сильфонних компенсаторів та металевих шлангів спеціального призначення тиском до 1,5 МПа (15 атм.) та пневматичні випробування тиском до 160 кПа (1,6 атм.).

2.3. Виконує послідовне витягання заготовок (кола) в трубу зі зберіганням установлених за кресленням розмірів на пресах подвійної дії та горизонтально-протяжних верстатах.

2.4. Править ум'ятини на оправці вручну.

2.5. Обрізає припуски по торцях під розмір на токарних верстатах терпугом, знімає верхній шар та підтискує його до нижнього шару на оправці вручну.

2.6. Підналагоджує устаткування, яке обслуговує.

2.7. Розмічає та зачищає кромки заготовок з допуском до 1 мм.

2.8. Накатує на ребронакатних станах одно- та двозахідні ребра на монометалеві та біметалеві труби з алюмінієвих сплавів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура штатна, кінцева (фланці, штуцери, напрямні наконечники) до сильфонних компенсаторів, гнучких металевих шлангів та перебіркових ущільнень з умовним проходом до 350 мм - підгонка, складання під зварювання, перевірка співвісності після зварювання.

5.2. Заготовки листові для виготовлення циліндричних обичайок сильфонних компенсаторів та перебіркових ущільнень - різання на гідравлічних або електричних ножицях в автоматичному режимі або за розміткою, різання стрічки за розміткою на гільйотинних ножицях циліндричних обичайок.

5.3. Заготовки листові для сифонних компенсаторів, перебіркових ущільнень та гнучких металевих шлангів - вальцювання листів в трубну заготовку, складання під зварювання з прихвачуванням кінців на контактних зварювальних машинах або на електричних щипцях.

5.4. Заготовки циліндричні для сифонних компенсаторів, ущільнень та шлангів - знежирення та складання в необхідну багатошарову конструкцію.

5.5. Заготовки багатошарові циліндричні компенсаторів сильфонних з умовним проходом до 350 мм - гофрування на горизонтальних гідравлічних пресах типу ПГС-350-100, ПГС-500-200.

5.6. Заготовки для гнучких металевих шлангів - гофрування на горизонтальних гідравлічних пресах типу ПГ-30, АГШ-60, з тиском утворення гофр до 15,0 МПа (150 кгс/кв.см).

5.7. Заготовки багатошарові циліндричні для компенсаторів сильфонних, перебіркових ущільнень з умовним проходом до 350 мм - гофрування на вертикальних гідравлічних пресах типу ПВ-200 "Фільдинг", АК-1167, АК-1168, АК-1170, горизонтальних роликових пресах типу АК-1173, прокатування шарів.

5.8. Кожухи для гнучких металевих шлангів та сильфонних компенсаторів - виготовлення, пригонка, установлення.

5.9. Компенсатори сильфонні, гнучкі металеві шланги, перебіркові ущільнення-гідравлічні випробування тиском до 10,0 МПа (до 100 кгс/кв.см), пневматичні випробування тиском до 1,6 МПа (до 16 кгс/кв.см).

5.10. Компенсатори сильфонні та комплектні вироби - стропування та ув'язування для піднімання, переміщення, установлення та складування.

5.11. Компенсатори сильфонні - калібрування на верстаті гофрів, западин.

5.12. Компенсатори сильфонні та перебіркові ущільнення - підготовка до просушування, завантаження в піч та вивантаження з печі.

5.13. Матеріали та деталі, які надходять для виготовлення сильфонних компенсаторів, перебіркових ущільнень та гнучких металевих шлангів, які застосовують як гнучкий елемент в трубопроводах суден - перевірка наявності сертифіката та зовнішній огляд.

5.14. Наконечники до сильфонів компенсаторів - вальцювання.

5.15. Обичайки проміжні сильфонів (Ду 70-150 мм) - різання стрічки на електричних ножицях, намотування проміжних обичайок на вальцях ручним способом.

5.16. Обмотування запобіжне технологічне (ізоляційна стрічка, поліетиленова плівка тощо) - нанесення на виріб.

5.17. Обплетення металеве для гнучких шлангів - розмічання, пригонка та складання зі шлангами (без звукоізоляційних вузлів) під зварювання.

5.18. Оснастка для виготовлення компенсаторів сильфонних з умовним проходом до 350 мм - підгонка, складання, розбирання.

5.19. Патрубки внутрішні напрямні для компенсаторів - виготовлення.

5.20. Тяги тросові - виготовлення та установлення.

5.21. Шви зварні заготовок - випробування на непроникність гасом на крейдяний розчин з наступним усуванням гасу та крейди та протирання швів.

5.22. Шви зварні обичайок сильфонів, зварні патрубки - прокатування у рівень з основним металом на поковочній машині.