Інструкція для посади "Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи однотипних ексцентрикових пресів, вібраційних ножиць, труборізних верстатів, абразивних кругів;
      - призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних та спеціальних пристроїв, контрольно-вимірювальних та різальних інструментів;
      - правила знежирення поверхонь;
      - основні механічні властивості металів, які обробляє;
      - основні відомості про допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

1.4. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує допоміжні роботи з виготовлення сильфонів - тонкостінних металевих гофрованих трубок або шлангів, які застосовують у вимірювальних пристроях: термостатах, ущільненнях багатошарових компенсаторів, перебіркових ущільненнях та гнучких металевих шлангах, які застосовують в трубопроводах суден.

2.2. Розмічає, відрізає, зачищає та знежирює кромки заготовок з допуском понад 1 до 3 мм.

2.3. Зачищає шви після зварювання.

2.4. Вирубає коло та проколює отвори на ексцентрикових пресах, обрізає нерівності торців сильфонів на вібраційних ножицях та труборізних верстатах.

2.5. Зачищає та полірує риски та забоїни на спеціальних шліфувальних верстатах.

2.6. Таврує сильфони.

2.7. Розвальцьовує кромки трубок вручну на оправці.

2.8. Складає вручну внутрішні та зовнішні сильфони в дво- та тришаровий сильфон.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура компенсаторів, ущільнень та шлангів - зачищання та знежирення під зварювання.

5.2. Заглушки технологічні - установлення на кінці гнучких та металевих шлангів після випробування.

5.3. Компенсатори сильфонні, ущільнення перебіркові, шланги гнучкі металеві - зважування, консервування, пакування та нанесення знаків на тару.

5.4. Обичайки сильфонних компенсаторів, перебіркових ущільнень та гнучких металевих шлангів - зачищання та знежирення поздовжніх та торцевих кромок під зварювання.

5.5. Обмотування запобіжне технологічне (ізоляційна стрічка, поліетиленова плівка тощо) - знімання.

5.6. Обплетення металеве для гнучких шлангів - розконсервування.

5.7. Оснастка для гофрування заготовок сильфонів - очищення, змазування, укладання на стелажі.

5.8. Труби для виготовлення гнучких металевих шлангів, матеріал профільний для стрижневих розвантажувальних тяг, сильфонних компенсаторів - розмічання, відрізання заготовок.

5.9. Тяги стрижневі розвантажувальні - шплінтування та стопоріння.