Інструкція для посади "Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виробника сильфонних компенсаторів та шлангів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, кінематичні схеми та правила налагодження верстатів різних типів, які обслуговує;
      - конструкцію універсальних та спеціальних пристроїв;
      - правила випробування сильфонів;
      - способи установлення деталей на гідроформувальні верстати та правила підбирання пристроїв;
      - правила подачі робочого тиску на формування гофрів та обтискання;
      - вибір класу робочих манометрів (за взірцевим);
      - систему допусків та посадок, квалітетів та параметрів шорсткості (класів точності та чистоти оброблення);
      - послідовність складання компенсаторів, перебіркових ущільнень та металевих шлангів різних типів;
      - конструкцію ребронакатного інструменту та принцип утворення ребра.

1.4. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає, гофрує та випробовує сильфонні компенсатори, перебіркові ущільнення та гнучкі металеві шланги, які застосовують в трубопроводах суден з діаметром умовного проходу понад 350 до 700 мм.

2.2. Виконує гідравлічні випробування сильфонних компенсаторів та металевих шлангів спеціального призначення тиском понад 1,5 до 3 МПа (понад 15 до 30 атм.), пневматичні випробування понад 160 до 400 кПа.

2.3. Розмічає, розкатує основні та допоміжні канавки.

2.4. Надрізає верхній шар сильфонів на потрібні розміри на токарних верстатах.

2.5. Формує гофри на гідроформувальному верстаті.

2.6. Обтискає сильфон до прилягання гофра один до одного на рейковому пресі, розтягує та доводить сильфон до потрібної висоти вручну за допомогою пристрою.

2.7. Виконує пневмовипробування сильфонів на пропалювання та міжшаровість на пневмоустановках.

2.8. Виготовляє сильфони на автоматичних лініях складання.

2.9. Налагоджує устаткування, яке обслуговує.

2.10. Накатує на ребронакатних станах тризаходні ребра на монометалеві та біметалеві труби з алюмінієвих сплавів.

2.11. Навиває ребристі труби стрічкою.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура штатна, кінцева (фланці штуцера, напрямні патрубки, вузли звукоізолюючі, наконечники) до сильфонних компенсаторів, гнучких металевих шлангів та перебіркових ущільнень з умовним проходом понад 350 до 700 мм - підганяння, складання під зварювання, перевірка співвісності.

5.2. Заготовки багатошарових циліндричних компенсаторів з умовним проходом понад 350 до 700 мм - гофрування на горизонтальних гідравлічних пресах типу ПГС-350-100, ПГС-500-200.

5.3. Заготовки багатошарові циліндричні для компенсаторів сильфонних, перебіркових ущільнень з умовним проходом понад 350 до 700 мм - гофрування на вертикальних гідравлічних пресах типу ПВ-200 "Фільдинг", АК-1167, АК-1168, АК-1170, горизонтальних роликових пресах типу АК-1173, прокатування шарів.

5.4. Заготовки для гнучких металевих шлангів - гофрування на горизонтальних гідравлічних пресах типу ПГ-30, АГШ-60 з тиском утворення гофр понад 15,0 до 30,0 МПа (понад 150 до 300 кгс/кв.см).

5.5. Заготовки для сильфонів спеціального призначення з умовним проходом до 150 мм - гофрування на вертикальних та горизонтальних пресах, складання під зварювання сильфонів з арматурою, перевірка співвісності після зварювання та остаточне складання.

5.6. Компенсатори з двома та більше сильфонами - виготовлення, підгонка та установлення кожухів, свердління по місцю та регулювання розвантажувальних тяг.

5.7. Компенсатори мембранні - повне виготовлення (розмічання, різання заготовок, складання).

5.8. Компенсатори сильфонні, гнучкі металеві шланги, перебіркові ущільнення - гідравлічні випробування тиском понад 10,0 до 30,0 МПа (понад 100 до 300 кгс/кв.см) та пневматичні випробування тиском понад 1,6 до 4,0 МПа (понад 16 до 40 кгс/кв.см).

5.9. Компенсатори сильфонні спеціального призначення, які виготовляються за ліцензіями з умовним проходом до 700 мм - гофрування на горизонтальних та вертикальних пресах, гідравлічні випробування тиском до 10,0 МПа (до 100 кгс/кв.см), пневматичні випробування тиском до 1,6 МПа (до 16 кгс/кв.см).

5.10. Компенсатори сильфонні спеціального призначення, які виготовляються за ліцензією, з умовним проходом до 700 мм - розмічання та обрізання на роликовому верстаті кінців сильфонів та обичайок (технологічні припуски).

5.11. Компенсатори та перебіркові ущільнення - пред'явлення замовнику.

5.12. Оснастка для виготовлення компенсаторів сильфонних з умовним проходом понад 350 до 700 мм - підготовка, складання, розбирання.