Інструкція для посади "Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виробника сильфонних компенсаторів та шлангів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію, призначення та принцип роботи виробів, які складає, та механізмів, які обслуговує;
      - особливості виготовлення дослідних зразків сильфонних компенсаторів;
      - порядок проведення випробувань на вакуумну щільність;
      - правила налагодження ребронакатних станів.

1.4. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає, гофрує та випробовує компенсатори, перебіркові ущільнення та гнучкі металеві шланги, які застосовують в трубопроводах суден з діаметром умовного проходу понад 700 мм.

2.2. Виконує гідравлічні випробування сильфонних компенсаторів та металевих шлангів спеціального призначення тиском понад 3 МПа (30 атм.) та пневматичні випробування понад 400 кПа (4 атм.).

2.3. Виготовляє дослідні зразки сильфонних компенсаторів, серійних високонапірних компенсаторів, випробовує зварні шви на вакуумну щільність.

2.4. Налагоджує ребронакатні стани.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура штатна, кінцева (фланці, штуцери, напрямні патрубки, вузли звукоізолюючі, наконечники) до сильфонних компенсаторів, гнучких металевих шлангів та перебіркових ущільнень з умовним проходом понад 700 мм - підгонка, складання під зварювання, перевірка співвісності після зварювання.

5.2. Заготовки для гнучких металевих шлангів - гофрування на горизонтальних гідравлічних пресах типу ПГ-30, АГШ-60 з тиском утворення гофр понад 30,0 МПа (понад 300 кгс/кв.см).

5.3. Заготовки багатошарові циліндричні для компенсаторів сильфонних, перебіркових ущільнень з умовним проходом понад 700 мм - гофрування на вертикальних гідравлічних пресах типу ПВ-200 "Фільдинг", АК-1168, АК-1170, горизонтальних роликових пресах типу АК-1173, прокатка шарів.

5.4. Компенсатори сильфонні, гнучкі металеві шланги, перебіркові ущільнення - гідравлічні випробування тиском понад 30,0 МПа (понад 300 кгс/кв.см), пневматичні випробування тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/кв.см).

5.5. Компенсатори сильфонні, які виготовляються за спеціальними замовленнями, з умовним проходом до 600 мм - складання, гофрування, випробування.

5.6. Компенсатори сильфонні спеціального призначення, які виготовляються за ліцензією, з умовним проходом понад 700 мм - розмітка та обрізання на роликовому верстаті кінців сильфонів та обичайок (технологічні припуски).

5.7. Оснастка для виготовлення компенсаторів сильфонних з умовним проходом понад 700 мм - підготовка, складання, розбирання.

5.8. Шви зварні високопарних компенсаторів та гнучких металевих шлангів для спеціального середовища - випробування на вакуумну щільність гелієвими течошукачами.

5.9. Шви зварні - термомеханічне оброблення.