Інструкція для посади "Виробник стрічкових осердь 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник стрічкових осердь 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення та принцип роботи устаткування, що обслуговує;
      - призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювального інструменту та приладів;
      - методи перевірки осердь згідно з технічними умовами;
      - способи ізоляції осердь і матеріали, які використовує;
      - рецептуру та технологічний процес виготовлення суспензії;
      - основні механічні та електрорадіотехнічні властивості матеріалів, які обробляє;
      - елементарні знання з електро- і радіотехніки в обсязі роботи, яку виконує.

1.4. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує осердя до відпалу та спікання, сортує за вагою та габаритами.

2.2. Навиває осердя з одночасним накладанням шару ізоляції, зварює кінці стрічки на апараті точкового зварювання, підганяє їх за вагою та перевіряє за шаблоном.

2.3. Обмотує магнітопроводи усіх типів ізоляційними матеріалами.

2.4. Ріже стрічки на роликових ножицях, знімає задирки зі стрічки на спеціальній машині.

2.5. Знежирює стрічки.

2.6. Готує електроліт та суспензії.

2.7. Сушить осердя в термостатах.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник стрічкових осердь 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Магнітопроводи - обмотування лакошовком або лакотканиною.

5.2. Осердя - підготовка до відпалу.

5.3. Осердя виті стрічкові для трансформаторів броньового та стрижневого типів - навивання та нанесення суспензії.

5.4. Осердя для силових трансформаторів О-подібні та прямокутні - навивання та точкове зварювання.

5.5. Пакети пластин для прямокутних та інших видів осердь - в'язання за розмірами.

5.6. Пластини - набирання для прямокутних та інших видів осердь.

5.7. Стрічки ізоляційні - різання.

5.8. Стрічки магнітні - різання на роликових ножицях, знежирення.

5.9. Стрічки металеві - знімання задирок та підготовка до навивання, ультразвукове знежирення.