Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту електричних машин 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - прийоми робіт і послідовність операцій з розбирання, ремонту і складання за типовою номенклатурою електричних машин потужністю до 100 тис. кВт;
      - пошкодження в електричних машинах, способи їх виявлення і усунення;
      - схеми електричних машин постійного струму залежно від способу їх збудження;
      - конструктивну будову машин постійного струму серій, що ремонтуються, схеми обмоток електричних генераторів, підшипники і ущільнення генераторів;
      - марки щіток і сферу їх застосування;
      - конструкції роторів генераторів;
      - призначення роторних бандажів;
      - посадки циліндричних з'єднань і їх позначення;
      - загальні знання про сушіння і просочення обмоток;
      - прийоми складних такелажних робіт, читання складних креслень і ескізів;
      - загальні знання про ізоляцію електричних машин постійного і змінного струму;
      - порядок організації роботи ланки;
      - основи електротехніки і механіки.

1.4. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує поточний та капітальний ремонт за типовою номенклатурою турбогенераторів та їх збуджувачів, синхронних компенсаторів, перетворювачів, умформерів тощо.

2.2. Ремонтує ущільнюючі підшипники, газоохолоджувачі та електричні частини електрофільтрів.

2.3. Виконує точні і складні ремонтно-складальні роботи, слюсарну обробку деталей за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності) з підгонкою і доводкою, ремонтує устаткування приєднань генераторів, синхронних компенсаторів тощо.

2.4. Визначає несправності і дефекти устаткування і апаратури та способи їх усунення.

2.5. Визначає сортамент і якість матеріалів, що застосовуються для ремонту електричних машин.

2.6. Складає креслення і ескізи.

2.7. Підбирає необхідне такелажне оснащення для підйому і переміщення вузлів і деталей устаткування, працює за допомогою вантажопідйомних машин і механізмів, спеціальних пристроїв.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту електричних машин 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вентилятори - зняття і установлення.

5.2. Газоохолоджувачі - підвальцювання трубок в трубних дошках.

5.3. Двигуни механізмів струшування електрофільтрів - ревізія і ремонт.

5.4. Корпуси водневих ущільнень - шабрування рознімів і дороблення ущільнюючих канавок.

5.5. Машини постійного струму - заміна полюсів, зняття і надівання котушок на головні і додаткові полюси.

5.6. Механізми для підйому щіток - розбирання, ремонт, складання і регулювання.

5.7. Обмотки статорів з водяним охолодженням - проведення гідравлічних випробувань на щільність, усунення течі в кульових полях і армуванні.

5.8. Обмотки якорів - перевірка опору ізоляції по відношенню до валу.

5.9. Пальці траверси - ремонт ізоляції, накатаної з кабельного паперу.

5.10. Ротори електричних машин з явновиявленими полюсами - зняття і установлення полюсів.

5.11. Статори турбогенераторів - розбирання і складання системи водяного охолодження.

5.12. Турбогенератори з водневим охолодженням - перевірка газового і масляного поста контролю і сигналізації.

5.13. Турбогенератори - часткове переклинювання пазів обмотки статора; ревізія, складання і розбирання зовнішніх і внутрішніх щитів.

5.14. Фільтри вісцинові - очищення і розрядження комірок вісциновим маслом.

5.15. Шпильки контрольні - зняття і установлення, розмічання, свердління і розвертання отвору під них.