Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту електричних машин 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивну будову електричних машин, засоби захисту машин від впливу зовнішнього середовища;
      - відмінність між синхронними і асинхронними машинами, машинами явно і неявнополюсними, способи охолодження турбогенераторів;
      - поняття про серії електричних машин;
      - загальні знання про ізоляцію електричних машин і норми випробовування ізоляції;
      - умови застосування універсальних і спеціальних пристроїв, інструменту під час ремонту електричних машин;
      - величини допусків та посадок;
      - вимоги до вантажопідйомних машин і механізмів і правила випробовування такелажу;
      - читання нескладних робочих креслень електричних схем;
      - елементарні знання з електротехніки.

1.4. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає, ремонтує і складає електричні машини та їх пускорегулювальну апаратуру, електрофільтри, центрує напівмуфти електричних машин.

2.2. Здійснює слюсарну обробку деталей за 11 - 12 квалітетами (4 - 5 класами точності), маркування деталей.

2.3. Складає креслення, ескізи нескладних деталей, електричні схеми.

2.4. Креслить розгортки нескладних деталей і проводить розмітку їх для заготовлення матеріалів.

2.5. Обробляє за кресленням ізоляційні матеріали.

2.6. Проводить паяння оловом, міддю, срібним припоєм.

2.7. Вимірює опори мегомметром.

2.8. Здійснює налагодження і заправляння слюсарного і спеціального інструменту, перевіряє і готує до роботи ремонтні пристрої і механізми.

2.9. Користується електричним, пневматичним інструментом і мірильним інструментом.

2.10. Виконує такелажні роботи під час ремонту електричних машин з переміщення вузлів і деталей за допомогою простих засобів механізації.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вкладиші - очищення внутрішніх поверхонь від задирок.

5.2. Генератори з повітряним охолодженням - розбирання і складання зовнішніх і внутрішніх щитів, виймання і установлення охолоджувачів за допомогою мостового крану.

5.3. Газоохолоджувачі - підвальцювання і заглушення дефектних трубок.

5.4. Корпуси водневих ущільнень - виготовлення і паяння пластикатових шайб.

5.5. Колектори машин постійного струму - продорожування.

5.6. Котушки полюсні - перевірка ізоляції мегомметром.

5.7. Обмотка статорів з водяним охолодженням - підготовка обмотки до випробовування.

5.8. Отвір - розмічання та кернування на відповідальних деталях.

5.9. Прокладки фасонні - вирубування і обробка.

5.10. Ротори з форсованим охолодженням обмотки - підготовка до випробовування на продування.

5.11. Система коронуючих електродів електрофільтрів - армування і установлення опорних і прохідних ізоляторів.

5.12. Щіткотримачі і щітки - установлення по контактних кільцях або колектору.