Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - розташування і призначення електричних машин дільниці, що обслуговується, загальні знання про їх будову і принцип роботи;
      - прийоми виконання робіт з розбирання, ремонту і складання електричних машин;
      - призначення і правила застосування простого слюсарного і вимірювального інструменту, ремонтних пристроїв і такелажних засобів;
      - про небезпеку електричного струму й наближення до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою;
      - основні види слюсарних робіт;
      - загальні знання про матеріали, що застосовуються для ремонту електричних машин;
      - прості електромонтажні схеми деталей і вузлів;
      - порядок і правила ввімкнення і вимкнення електричних машин;
      - прості прийоми такелажних робіт;
      - загальні вимоги до вантажопідйомних механізмів, до сигналізації під час роботи з мостовим електричним краном.

1.4. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює слюсарну обробку деталей за 12 - 14 квалітетами (5 - 7 класами точності).

2.2. Очищає, промиває і протирає демонтовані деталі, виготовляє прості металеві та ізоляційні конструкції.

2.3. Подає на робоче місце, підготовляє до роботи і прибирає слюсарний інструмент, інвентар, пристрої і матеріали.

2.4. Упаковує електровимірювальні прилади, мірильні інструменти і апаратуру для перевезення.

2.5. Під керівництвом електрослюсаря вищої кваліфікації розбирає, ремонтує і складає прості деталі і вузли електричних машин, приладів і допоміжної апаратури із застосуванням простого слюсарного інструменту і пристроїв, перевіряє і ремонтує просту пускорегулювальну апаратуру, виконує нескладні такелажні роботи, пов'язані з переміщенням окремих деталей і вузлів устаткування.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту електричних машин 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Болти - прогонка різьби.

5.2. Генератори - розбирання і укладання настилу під час виймання ротора.

5.3. Коробки ізоляторні електрофільтрів - чищення стопорних і прохідних ізоляторів.

5.4. Обмотка роторів - очищення витків до металевого блиску під час переізолювання.

5.5. Охолоджувачі - чищення і промивання кришок і виготовлення ущільнюючих прокладок.

5.6. Обмотки статорів, роторів, якорів, полюсів - чищення ізоляції.

5.7. Прокладки нескладної конфігурації - вирубування і обробка.

5.8. Ротори - чищення і обпилювання пазових клинів під час перемотування, опресування повітрям центрального отвору валу ротора і визначення величини витікання.

5.9. Частини лобові обмотки статора - притирання, обдування стисненим повітрям.

5.10. Щітки - притирання на макеті.