Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту електричних машин 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - особливості конструкції турбогенераторів, синхронних компенсаторів, перетворювачів та інших допоміжних пристроїв;
      - прийоми робіт і послідовність операцій з розбирання, ремонту і складання електричних машин великих потужностей за типовою номенклатурою;
      - пристрої теплового контролю і автоматики, протипожежні пристрої;
      - апаратуру газомасляної системи турбогенераторів з водневим охолодженням;
      - устаткування для забезпечення воднем електростанцій;
      - норми випробувань електричної міцності ізоляції електричних машин;
      - прийоми робіт з виймання і введення роторів генераторів;
      - прийоми робіт із часткового й повного перемотування статорних і роторних обмоток;
      - способи центрування і балансування електричних машин;
      - прийоми особливо складних такелажних робіт під час ремонту електричних машин будь-якої потужності;
      - порядок організації і роботи бригади;
      - нормування.

1.4. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує розбирання, ремонт і складання, реконструкцію електричних машин постійного і змінного струму, поточний і капітальний ремонт за типовою номенклатурою електричних машин всіх конструкцій з повітряним, водневим і водяним охолодженням, зокрема, реконструкцію системи охолодження обмоток статорів і роторів, перешихтування активної сталі тощо.

2.2. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою, ремонт і реконструкцію струмопроводів.

2.3. Ремонтує і проводить заміну контактних кілець і колекторів.

2.4. Перевіряє вал на прогинання і спрацювання шийок, центрування валів агрегатів.

2.5. Виконує складання і налагодження випробувальних установок, посадку деталей у гарячому стані, складний ремонт такелажу та ремонтних пристроїв.

2.6. Керує такелажними операціями, пов'язаними із розбиранням вузлів електричних машин.

2.7. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту електричних машин 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Генератори з водневим охолодженням - перевірка газощільності і ущільнення статора.

5.2. Диски упорні вала ротора - обробляння спеціальними пристроями (шліф-машинами), приймання якості робіт після проточування.

5.3. Ізоляція обмоток статора і ротора - вимірювання опору постійному струму.

5.4. Колектори збуджувачів - перепаювання півників.

5.5. Напівмуфти - посадка на вал генератора з гарячим запресуванням.

5.6. Підшипники генераторів і збуджувачів - перевірка стану ізоляції.

5.7. Сталь активна розточки статорів - огляд, ремонт і ущільнення.

5.8. Секції статорні генераторів - паяння в лобових частинах фосфористомідним припоєм із застосуванням електропаяльних ключів.

5.9. Статори турбогенераторів 500 тис.кВт і вище - заміна верхнього пошкодженого стрижня.

5.10. Система коронуючих електродів електрофільтрів - центрування коронуючих електродів відносно осаджувальних.

5.11. Струмопроводи - усунення течі і ремонт для всіх типів генераторів.

5.12. Турбогенератори типу ТВ-2-100-2 - установлення немагнітних вставок на кронштейни статора.

5.13. Турбогенератори потужністю до 300 тис.кВт - повне переклинювання пазів обмотки статора, типовий ремонт з виведенням ротора і зняттям бандажів.