Інструкція для посади "Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес лиття виливниць на конвеєрах;
      - будову, принцип дії та правила керування механізмами конвеєра;
      - роботу конвеєра на автоматичному, індивідуальному та ремонтному режимах;
      - схеми живлення електроустаткування, телевізійного зв'язку та централізованого змащування;
      - будову та правила керування телевізійною апаратурою.

1.4. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує за допомогою кнопкових станцій пульта керування, розподільних щитів та телевізійних камер роботою механізмів ливарного конвеєра з виливання виливниць, консольними кранами, підривними машинами та іншим устаткуванням.

2.2. Забезпечує заданий ритм руху конвеєра та стежить за своєчасним виконанням технологічних операцій.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.