Інструкція для посади "Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора пульта керування кіноустановкою 4-го розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принципову схему та будову широкоформатної, панорамної, стереоскопічної та широкоекранної кіноустановок;
      - методи усунень несправностей операторського пульта керування;
      - будову проекційної, звуковідтворюючої і підсилюючої апаратури широкоформатної, панорамної, стереоскопічної і широкоекранної кіноустановок в обсязі, що передбачений для кіномеханіка 5-го розряду.

1.4. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Випробовує всю апаратуру та устаткування широкоформатної, панорамної, стереоскопічної та широкоекранної кіноустановок перед початком роботи кінотеатру.

2.2. Визначає причини порушень нормальної роботи кіноустановки.

2.3. Підтримує зв'язок з кіноапаратною.

2.4. Проводить профілактичний огляд і поточний ремонт пульта керування.

2.5. Координує роботу кіномеханіків в апаратних.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор пульта керування кіноустановкою 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.