Інструкція для посади "Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою або технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні дані про нафтове і газове родовище та його режим;
      - технологічний процес видобування нафти, газу й газового конденсату;
      - методи освоєння свердловин та інтенсифікації видобування нафти і газу;
      - призначення і характеристику підземного і наземного устаткування;
      - види капітального і підземного ремонту свердловин та методи дослідження свердловин;
      - технологічні схеми збирання, транспортування, обліку та підготовки нафти, газу та газового конденсату;
      - принципові і монтажні схеми обслуговуваної апаратури, засобів автоматики і телемеханіки, основи телеконтролю та телекерування, телемеханіки та програмних пристроїв;
      - застосовувані контрольно-вимірювальні прилади;
      - основи електротехніки.

1.4. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить технологічний процес видобування нафти, газу й газового конденсату на промислі та дистанційне керування технологічним процесом замірів видобування нафти, газу й газового конденсату за допомогою засобів автоматики та телемеханіки.

2.2. Запускає і відключає установки та механізми.

2.3. Здійснює збирання, оброблення та передавання інформації із свердловин і групових замірних установок.

2.4. Контролює роботу діючого фонду свердловин через пульт керування і інформацію операторів.

2.5. Готує і передає інформацію про виконання робіт та аварійні ситуації на промислі в центральну технологічну службу.

2.6. Передає центральній інженерно-технологічній службі заявки на необхідну спецтехніку і транспорт.

2.7. Складає звіт про роботу свердловин та здавання продукції, рух бригад підземного і капітального ремонту свердловин.

2.8. Здійснює роботи під керівництвом інженерно-технологічної служби промислу і отримує оперативні вказівки від центральної інженерно-технологічної служби нафтогазовидобувного управління.

2.9. Веде вахтову документацію щодо зміни режиму роботи свердловин та проведених робіт на об'єктах нафтопромислу.

2.10. Керує роботою операторів з добування нафти й газу, пуску та зупинки свердловин.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.