Інструкція для посади "Модельник гіпсових моделей 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Модельник гіпсових моделей 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією модельника гіпсових моделей 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи визначення якості гіпсу, часу його тужавлення та повного затвердіння;
      - величину усадки за габаритами на різні моделі;
      - устаткування для приготування гіпсового розчину, технічні умови на виготовлення гіпсових моделей матриць та пуансонів;
      - правила та заходи виготовлення каркасів, розрізання моделі, знімання моделі зі зліпка, витримування припусків на усадку і оброблення відливок;
      - методи та заходи з припасування від'ємних модельних частин між собою;
      - способи розмітки моделей середньої складності;
      - правила розмітки зліпків за кресленнями та шаблонами;
      - розрахунок припусків на усадку металів та оброблення відливок;
      - будування моделей за шаблонами;
      - креслення моделей на щитках;
      - порядок будування схеми шаблонів на моделі середньої складності;
      - призначення шаблонів та їх відміну від болванок;
      - призначення контрольних шаблонів;
      - будову та спосіб застосування контрольно-вимірювального інструменту і приладів;
      - допуски і посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

1.4. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє моделі середньої складності з свіжопрожареного гіпсу за болванками, еталонами, макетами, оправками, шаблонами перерізів деталей і іншим оснащенням з кривизною, розташованою в двох-трьох площинах.

2.2. Виготовляє за складальними кресленнями гіпсові моделі для простих деталей з кривизною, розташованою в одній площині.

2.3. Складає гіпсовий розчин необхідної концентрації та визначає якість гіпсу на тужавлення та затвердіння.

2.4. Визначає величину елементів зліпка, моделі, формувального ухилу, міжопераційних припусків на усадку та лінії різу моделі.

2.5. Контролює форму та розміри зліпків моделей.

2.6. Будує зліпки за шаблонами, еталонами та виготовляє за зліпками гіпсові моделі.

2.7. Виготовляє гіпсові болванки за дерев'яними та металевими каркасами з доведенням їх зовнішнього контуру за кресленнями.

2.8. Розмічає контури на зліпках креслень та шаблонів.

2.9. Виготовляє прості та середньої складності шаблони за кресленнями та плазами з урахуванням усадки металу.

2.10. Складає розчини для змащування болванок перед зніманням зліпків.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Модельник гіпсових моделей 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення гіпсових моделей: Днища з діаметром понад 400 до 600 мм з глибиною витягування понад 50 до 60 мм.

5.2. Коробки, кришки розміром понад 500 х 500 х 150 мм.

5.3. Кришки жорсткості.

5.4. Нервюри розміром до 600 х 800 мм із штампуванням під жорсткості.

5.5. Обтічники конусні, що мають вісь симетрії.

5.6. Обтічники різні розміром понад 600 х 900 х 200 мм.

5.7. Обшивання грета, стулок шасі тощо.

5.8. Патрубки різної кривизни з діаметром понад 100 до 200 мм (виготовлення моделі за болванками і еталонами).

5.9. Перегородки.

5.10. Півсфери.

5.11. Профілі різноманітного перерізу розміром понад 500 мм з висотою понад 60 мм зі значною кривизною по контуру.

5.12. Рамки обігрівального скла ліхтаря.

5.13. Ребра жорсткості з зігами по всій кривизні деталі.

5.14. Стрічки середніх стулок.

5.15. Трійники.

5.16. Чашки передніх стулок.

5.17. Шпангоути.