Інструкція для посади "Модельник гіпсових моделей 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Модельник гіпсових моделей 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією модельника гіпсових моделей 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи виготовлення складних і особливо складних шаблонів на моделі;
      - умови розрахунку усадок різних металів, сплавів та матеріалів для складних за конфігурацією моделей, з урахуванням яких виготовляються штампи;
      - основні вимоги до робочої поверхні гіпсових моделей;
      - способи та послідовність виготовлення різних форм моделей за болванками, шаблонами, кресленнями та ескізами;
      - визначення за кресленнями або оправками кількості необхідних переходів для заданої деталі на її штампування;
      - правила визначення кута штампування під час виготовлення гіпсових моделей;
      - способи виготовлення за кресленнями деталей необхідного штампу на витягування або обтискання;
      - будову, призначення і умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;
      - систему допусків і посадок, квалітетів (класів точності) та параметрів шорсткості (класів чистоти оброблення).

1.4. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє гіпсові моделі складних контурів з кривизною, розташованою в трьох та більше площинах з доводкою моделей різного виду згідно з кресленнями оснастки.

2.2. Виготовляє гіпсові моделі за складальними кресленнями та зразками деталей з виготовленням до них шаблонів для перевірки матриць.

2.3. Розмічає великі та складні моделі з застосуванням комплекту набору шаблонів.

2.4. Виготовляє гіпсові моделі для штампування деталей в два переходи.

2.5. Виготовляє гіпсові моделі за піскозліпками, які мають на поверхні велику кількість заглиблень та виступів.

2.6. Будує моделі за зліпками та шаблонами.

2.7. Виготовляє складні та особливо складні шаблони.

2.8. Підбирає необхідний інструмент та пристрої для знімання зліпків безпосередньо з агрегату.

2.9. Доводить виготовлену модель для деталі, що штампується, за місцем на агрегаті.

2.10. Виготовляє гіпсові макети для лиття алюмінієвих чи цинкових болванок для правлення та доведення деталей.

2.11. Визначає ливарні усадки розрахунком за кресленнями для складних гіпсових моделей.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Модельник гіпсових моделей 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення гіпсових моделей: Гофри крила, оперення, кожухів тощо, деталей з діаметром до 1000 мм.

5.2. Днища з діаметром понад 600 мм з глибиною витягування понад 60 мм.

5.3. Кожухи різні.

5.4. Нервюри розміром понад 600 х 800 мм зі штампуванням ребер жорсткості.

5.5. Облицювання кабін розміром 1200 х 300 мм.

5.6. Обтічники конусні з ексцентричною віссю.

5.7. Обкантовки різні розміром до 1200 х 800 х 100 мм.

5.8. Панелі великі.

5.9. Патрубки та півпатрубки великої кривизни з діаметром понад 200 мм.

5.10. Півсфери балонів з діаметром до 300 мм.

5.11. Ребра жорсткості одинарної та подвійної кривизни.