Інструкція для посади "Модельник гіпсових моделей 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Модельник гіпсових моделей 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи знань про ливарне виробництво і виготовлення ливарних форм за моделями та стрижневими ящиками;
      - різні сорти гіпсу, склад гіпсового розчину, який готує;
      - способи ручного та машинного приготування гіпсового розчину різної концентрації;
      - різновид та особливості тари, яка застосовується для приготування гіпсового розчину;
      - режими оброблення, сушіння гіпсових моделей;
      - значення додержання цих режимів для якості формування в землі;
      - технічні вимоги до гіпсових моделей;
      - призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв для виготовлення і оброблення гіпсових моделей;
      - призначення різновидів шаблонів, болванок та оправок;
      - загальні відомості про допуски та посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення), припуски на усадку та оброблення відливок;
      - умовні позначення, які містяться на шаблонах та болванках;
      - транспортувальні засоби для переміщення готових гіпсових моделей типу ручної талі і механічного тельфера.

1.4. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє прості моделі з свіжопрожареного гіпсу за шаблонами, еталонами, макетами, оправками, зліпками та зразками деталей з кривизною, розташованою в одній площині.

2.2. Готує гіпсовий розчин; складає балінітові щитки (опалубки) до заливання гіпсових моделей.

2.3. Розмічає та виготовляє найпростіші шаблони за кресленнями.

2.4. Знімає моделі з загальних болванок; здійснює зліплення з ящика.

2.5. Нарощує за шаблонами опуклості тощо.

2.6. Придає остаточну форму моделям, зліпкам за допомогою скребків, зубил, шаберів та інших інструментів.

2.7. Розрізає, склеює, полірує моделі, покриває їх лаком, стеарином та фарбує емалітом.

2.8. Наносить на моделі лінії контуру обрізання деталей згідно з кресленнями.

2.9. Остаточно оздоблює поверхні моделі.

2.10. Установлює припуски на моделі для деталей, які штампують.

2.11. Розраховує величину усадки на моделі і користується шаблонами під керівництвом модельника гіпсових моделей вищої кваліфікації.

2.12. Підбирає і застосовує необхідні інструменти та пристрої для заливання та оброблення гіпсових моделей.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Модельник гіпсових моделей 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення гіпсових моделей: Днища з діаметром до 400 мм з глибиною витягування до 50 мм.

5.2. Заглушки стояків шасі.

5.3. Кожухи різних нескладних форм.

5.4. Коробки, кришки розміром до 500 х 500 х 150 мм.

5.5. Косинки.

5.6. Кришки люків та окантовок до них з кривизною по контуру в одній площині.

5.7. Кришки плоскі.

5.8. Лючки.

5.9. Носки нервюрів з виштампуванням заглиблень.

5.10. Облицювання водяних баків.

5.11. Обтічники різні розміром до 600 х 900 х 200 мм.

5.12. Окантовки зливних бачків.

5.13. Панелі обкантувальні та до приладових дощок.

5.14. Патрубки різні з діаметром до 100 мм з кривизною в одній площині.

5.15. Профілі різні розміром до 500 мм з висотою до 60 мм з підсіканнями.

5.16. Фланці.