Інструкція для посади "Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією модельника дерев'яних моделей 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості різних деревообробних верстатів, електричного та пневматичного інструменту модельного виробництва;
      - раціональні заходи в'язання та склеювання дерев'яних моделей;
      - методи розрахунку особливо складних шаблонів та пристроїв;
      - стандарти модельного виробництва, процеси формувальних та стрижневих робіт під час ручного та машинного формування.

1.4. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє особливо складні і відповідальні дерев'яні моделі з фігурними порожнинами, від'ємними частинами з великою кількістю стрижневих ящиків для тонкостінного фасонного лиття.

2.2. Обробляє на деревообробних верстатах з великою точністю зовнішні і внутрішні поверхні складних та великих моделей і стрижневих ящиків.

2.3. Виготовляє фігурні шаблони для складних модельних робіт.

2.4. Склеює складні заготовки з перехідними по перерізам радіусами.

2.5. Ремонтує особливо складні і відповідальні моделі та стрижневі ящики.

2.6. Визначає найбільш раціональну технологічну послідовність виготовлення моделей.

2.7. Виготовляє особливо складні пристрої для оброблення моделей та стрижневих ящиків.

2.8. Складає рецептуру протрав, політур, лаків для фарбування моделей.

2.9. Полірує та лакує моделі.

2.10. Виготовляє унікальні моделі спільно з модельником вищої кваліфікації.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Модельник дерев'яних моделей 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення дерев'яних моделей: Бабки передні великогабаритні токарних верстатів.

5.2. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння потужністю до 736 кВт (1000 к.с.).

5.3. Гвинти гребні.

5.4. Горловини коксових печей.

5.5. Горловини конвертерів.

5.6. Діафрагми турбін.

5.7. Колеса черв'ячні роз'ємні.

5.8. Колодки взуттєві особливо складних фасонів.

5.9. Корпуси редукторів довжиною понад 3000 мм.

5.10. Лопаті гребних гвинтів.

5.11. Мундштуки хоботів завалочних машин.

5.12. Рами гусеничного ходу для екскаваторів з ковшами місткістю понад 3 куб.м.

5.13. Рами фундаментні дизелів потужністю понад 1472 кВт (2000 к.с.).

5.14. Різаки для ковшів екскаваторів.

5.15. Станини великогабаритних токарних верстатів і пресів масою понад 10 до 25 т.

5.16. Станини фрезерних прецизійних верстатів.

5.17. Тарілки живильників агломераційної фабрики.

5.18. Циліндри кувальних пресів з діаметром понад 800 до 1800 мм.

5.19. Циліндри парових турбін потужністю до 25000 кВт.

5.20. Шестірні шевронні та колеса зубчасті з конічним литим зубом з діаметром понад 500 мм.

5.21. Шестірні циліндричні та колеса зубчасті з литим зубом з діаметром понад 1000 мм.