Інструкція для посади "Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією модельника дерев'яних моделей 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи конструювання особливо складних шаблонів і пристроїв;
      - раціональні конструкції моделей та стрижневих ящиків;
      - правила розмічання особливо складних геометричних фігур зі складними переходами;
      - Державні стандарти на припуски для механічного оброблення;
      - способи та види формування найбільш складних деталей за моделями, скелетами та шаблонами.

1.4. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє особливо складні, унікальні та відповідальні фасонні дерев'яні моделі з великою кількістю фігурних стрижневих ящиків, внутрішніх порожнин та від'ємних частин.

2.2. Виготовляє копіри та макети.

2.3. Виготовляє особливо складні моделі для експериментальних відливок.

2.4. Виготовляє фігурні шаблони для найбільш складних токарних, фрезерних, модельних робіт.

2.5. Перевіряє особливо складні моделі на контрольній плиті за допомогою різних інструментів та приладів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Модельник дерев'яних моделей 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення дерев'яних моделей: Ахтерштевні та кронштейни.

5.2. Балки п'ятові прокатних станів.

5.3. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння потужністю понад 736 кВт (1000 к.с.).

5.4. Головки циліндрів дизелів та тракторних двигунів.

5.5. Ковші екскаваторів (передні та задні стінки).

5.6. Корпуси коробок зубофрезерних прецизійних верстатів.

5.7. Коробки швидкостей розточувальних верстатів.

5.8. Корпуси турбін.

5.9. Мульди завалочних машин мартенівських печей.

5.10. Основи столів зубофрезерних прецизійних верстатів.

5.11. Станини пресів масою понад 25 т.

5.12. Труби усмоктувальні та вихлопні.

5.13. Фурми кисневі для конвертерів, вагранок, відпалювальних печей.

5.14. Хрестовини стрілочних переводів та їх осердя.

5.15. Циліндри кувальних пресів з діаметром понад 1800 мм.

5.16. Циліндри парових турбін потужністю понад 25 000 кВт.