Інструкція для посади "Старший науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший науковий співробітник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища професійна освіта та досвід роботи з відповідної спеціальності не менше 10 років, наявність наукових праць або авторських посвідчень на винаходи. При наявності вченого ступеня - без пред'явлення вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - наукові проблеми по тематиці проведених досліджень і розробок, керівні матеріали по відповідних галузях економіки, науки і техніки, вітчизняну та закордонну інформацію із цих питань;
      - сучасні методи і засоби планування та організації досліджень і розробок, проведення експериментів і спостережень, у тому числі з використанням електронно-обчислювальної техніки;
      - економіку відповідної галузі виробництва і організації праці;
      - трудове законодавство;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Старший науковий співробітник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший науковий співробітник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший науковий співробітник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший науковий співробітник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює наукове керівництво групою працівників при дослідженні самостійних тем, а також розробок, що є частиною (розділом, етапом) теми, або проводить наукові дослідження і розробки як виконавець найбільш складних і відповідальних робіт.

2.2. Розробляє плани та методичні програми проведення досліджень і розробок.

2.3. Організує збір і вивчення науково-технічної інформації з теми, проводить аналіз і теоретичне узагальнення наукових даних, результатів експериментів і спостережень.

2.4. Перевіряє правильність результатів, отриманих співробітниками, що працюють під його керівництвом.

2.5. Бере участь у підвищенні кваліфікації кадрів.

2.6. Впроваджує результати проведених досліджень і розробок.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший науковий співробітник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший науковий співробітник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший науковий співробітник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший науковий співробітник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший науковий співробітник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший науковий співробітник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший науковий співробітник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший науковий співробітник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший науковий співробітник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший науковий співробітник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший науковий співробітник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший науковий співробітник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший науковий співробітник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший науковий співробітник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.