Інструкція для посади "Старший оператор диспетчерської руху флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший оператор диспетчерської руху флоту" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта й стаж роботи в сфері морського транспорту - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення з диспетчерського керівництва роботою флоту й портів;
      - правила плавання суден;
      - судночасові норми оброблення суден у портах та на причалах клієнтури;
      - правила формування составів та зачалювання суден;
      - форми диспетчерського контролю та обліку;
      - основи інформатики, можливості обчислювальної техніки;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Старший оператор диспетчерської руху флоту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший оператор диспетчерської руху флоту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший оператор диспетчерської руху флоту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший оператор диспетчерської руху флоту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує розпорядження диспетчера з флоту, доповідає про їх виконання.

2.2. Стежить за дислокацією суден, формуванням та відправленням составів і веде відповідний оперативний облік.

2.3. Передає за призначенням рейсові накази та інші письмові та усні розпорядження диспетчера з флоту.

2.4. Приймає від капітанів суден рапорти про виконання рейсових наказів, заявки на паливо, матеріали, інвентар та передає їх виконавцям.

2.5. Одержує повідомлення щодо несправностей шляху, які виявлено, та обстановки, а також зведення метеослужб про стан і прогноз погоди, інформує про це вахтових помічників капітанів суден.

2.6. Оформлює документи на оплату рейдових робіт, що виконуються транзитним флотом.

2.7. Приймає оперативні донесення з оброблення суден на лінійних пунктах навантажування та розвантажування й прослідування суднами контрольних пунктів та веде відповідний облік.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший оператор диспетчерської руху флоту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший оператор диспетчерської руху флоту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший оператор диспетчерської руху флоту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший оператор диспетчерської руху флоту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший оператор диспетчерської руху флоту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший оператор диспетчерської руху флоту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший оператор диспетчерської руху флоту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший оператор диспетчерської руху флоту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший оператор диспетчерської руху флоту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший оператор диспетчерської руху флоту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший оператор диспетчерської руху флоту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший оператор диспетчерської руху флоту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший оператор диспетчерської руху флоту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший оператор диспетчерської руху флоту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший оператор диспетчерської руху флоту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший оператор диспетчерської руху флоту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.