Інструкція для посади "Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Підготовка та атестація з НК. Післядипломна освіта (підготовка) в галузі управління. Стаж роботи фахівцем з неруйнівного контролю III рівня кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи організації та управління виробничими підрозділами (групами);
      - основи ефективного господарювання;
      - перспективне та поточне планування діяльності підрозділів (груп) працівників з НК;
      - вимоги до розроблення методик та технологічних карт з НК;
      - ділову етику;
      - основи трудового та господарського законодавства;
      - стандарти та інші державні нормативні акти, які регулюють професійну діяльність з НК;
      - технічні засоби та апаратуру з НК, правила та норми організації їх використання та зберігання;
      - правила видавання виробничих завдань, перевірки їх виконання, проведення виробничих інструктажів та нарад;
      - організаційні вимоги до інспектування робіт з НК;
      - норми охорони праці на робочих місцях та в зонах контролю;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід організації робіт з НК.

1.4. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу підрозділу (групи) працівників з неруйнівного контролю (НК).

2.2. Видає виробничі завдання і відповідає за результати їх виконання.

2.3. Забезпечує взаємоузгоджену і ефективну роботу працівників з НК, усуває конфліктні і спірні ситуації.

2.4. Складає плани розроблення методик та технологічних карт контролю відповідно до вимог нормативної документації (НД).

2.5. Створює, поповнює, забезпечує справність і нормативне використання парку контрольної апаратури, витратних матеріалів, діагностичного, ремонтного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів та інструментів.

2.6. Облаштовує робочі місця і зони контролю.

2.7. Веде документацію підрозділу (групи).

2.8. Провадить інспекційні перевірки якості та обсягу роботи підлеглих працівників.

2.9. Організовує вивчення передового досвіду застосування методів НК, нових технологій та апаратури для НК, технологічного досвіду, практики застосування НД у виробничих секторах і на підприємствах відповідних галузей економіки.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Фахівець з неруйнівного контролю (радіаційний метод контролю - РК/RT), III рівень кваліфікації (адміністратор) - інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК; виконує адміністративні завдання та обов’язки.

5.2. Фахівець з неруйнівного контролю (ультразвуковий метод контролю УК/UT), III рівень кваліфікації (адміністратор) - інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК; виконує адміністративні завдання та обов’язки.

5.3. Фахівець з неруйнівного контролю (вихрострумовий метод контролю ВК/ET), III рівень кваліфікації (адміністратор) - інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК; виконує адміністративні завдання та обов’язки.

5.4. Фахівець з неруйнівного контролю (магнітний метод контролю - МК/MT), III рівень кваліфікації (адміністратор) - інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК; виконує адміністративні завдання та обов’язки.

5.5. Фахівець з неруйнівного контролю (візуально-оптичний метод контролю - ВО/VT), III рівень кваліфікації (адміністратор) - інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК; виконує адміністративні завдання та обов’язки.

5.6. Фахівець з неруйнівного контролю (капілярний метод контролю - КК/PT), III рівень кваліфікації (адміністратор) - інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК; виконує адміністративні завдання та обов’язки.

5.7. Фахівець з неруйнівного контролю (радіографічний метод контролю - РГК/RGT), III рівень кваліфікації (адміністратор) - інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК; виконує адміністративні завдання та обов’язки.

5.8. Фахівець з неруйнівного контролю (радіохвильовий метод контролю РХК/RWT), III рівень кваліфікації (адміністратор) - інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК; виконує адміністративні завдання та обов’язки.

5.9. Фахівець з неруйнівного контролю (метод контролю герметичності - ГК/LT), III рівень кваліфікації (адміністратор) - інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК; виконує адміністративні завдання та обов’язки.

5.10. Фахівець з неруйнівного контролю (тепловий метод контролю - ТК/WT), III рівень кваліфікації (адміністратор) - інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК; виконує адміністративні завдання та обов’язки.

5.11. Фахівець з неруйнівного контролю (метод контролю акустичної емісії - АЕК/AET), III рівень кваліфікації (адміністратор) - інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК; виконує адміністративні завдання та обов’язки.

6. Приклади робіт

6.1. Литво; поковки, прокат, листи; зварювання та наплавки; труби; металовироби та напівфабрикати - інтерпретація вимог галузевої НД і специфіки виробничого сектору щодо якості поверхні та інших параметрів об'єктів (продукції) відповідно до особливостей застосування одного або кількох методів НК, оцінювання якості та підготування остаточних висновків про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); розроблення методик та технологічних карт НК.

6.2. Виконання адміністративних завдань та обов'язків.