Інструкція для посади "Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підготовка та атестація з НК. Стаж роботи у галузі НК для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - стандарти та НД про якість та контроль якості;
      - стандарти та НД з контролю конкретних об'єктів певним методом НК, інші можливі методи контролю об'єктів даного виду;
      - фізичні основи методів та видів НК;
      - класифікації методів контролю, види дефектів та браку;
      - технологію контролю конкретних об'єктів певним методом НК (підготування до контролю, вибір параметрів, налагодження апаратури, проведення контролю, усунення можливих причин помилкового бракування);
      - конструктивні особливості, технологію виготовлення, експлуатації та ремонтування об'єктів контролю;
      - типи дефектів, їх потенційну небезпеку та можливі зони (місця) утворення з урахуванням діючих навантажень та інших факторів, що викликають їх утворення;
      - принцип дії, будову, функціональні схеми та правила експлуатації апаратури для певного методу НК, включаючи правила перевірення якості витратних матеріалів;
      - особливості методу і параметри апаратури, які визначають достовірність результатів контролю, способи вимірювання параметрів та метрологічного забезпечення контролю якості;
      - вимірювані характеристики та ознаки дефектів;
      - порядок оформлення результатів контролю, остаточних висновків, зберігання документації;
      - порядок організації дільниць та робочих місць для НК;
      - правила охорони праці;
      - основні неполадки та відмови апаратури, способи їх усунення під час проведення НК;
      - основи керівництва групами працівників з НК.

1.4. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль об'єктів (продукції) із застосуванням одного або кількох методів та апаратури для неруйнівного контролю (НК).

2.2. Розроблює технологічні карти контролю конкретних об'єктів (продукції, виробів) відповідно до чинної нормативної документації (НД).

2.3. Перевіряє справність апаратури і налагоджує її на задані параметри.

2.4. Виконує операції з контролю об'єктів (продукції) відповідними методами НК.

2.5. Інтерпретує результати контролювання і робить остаточні висновки про якість проконтрольованих об'єктів (продукції).

2.6. Оформляє документацію про результати контролю.

2.7. Робить остаточні висновки про якість об'єктів (продукції), що контролювалися працівниками з НК нижчої кваліфікації, в разі потреби керує ними.

2.8. Здійснює інспекційний контроль робіт, виконаних підлеглими йому працівниками.

2.9. Маркує (ставить маркери) на об'єкти (продукцію), якщо цього вимагає НД.

2.10. Бере участь у підготовці та атестації працівників з НК відповідної кваліфікації.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Фахівець з неруйнівного контролю (радіаційний метод контролю РК/RT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіаційним методом, інтерпретує результати контролювання і робить остаточні висновки про якість проконтрольованих об'єктів (продукції).

5.2. Фахівець з неруйнівного контролю (ультразвуковий метод контролю УК/UT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) ультразвуковим методом, інтерпретує результати контролювання і робить остаточні висновки про якість проконтрольованих об'єктів (продукції).

5.3. Фахівець з неруйнівного контролю (вихрострумовий метод контролю ВК/ET), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) вихрострумовим методом, інтерпретує результати контролювання і робить остаточні висновки про якість проконтрольованих об'єктів (продукції).

5.4. Фахівець з неруйнівного контролю (магнітний метод контролю МК/MT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) магнітним методом, інтерпретує результати контролювання і робить остаточні висновки про якість проконтрольованих об'єктів (продукції).

5.5. Фахівець з неруйнівного контролю (візуально-оптичний метод контролю ВО/VT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) візуально-оптичним методом, інтерпретує результати контролювання і робить остаточні висновки про якість проконтрольованих об'єктів (продукції).

5.6. Фахівець з неруйнівного контролю (капілярний метод контролю КК/PT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) капілярним методом, інтерпретує результати контролювання і робить остаточні висновки про якість проконтрольованих об'єктів (продукції).

5.7. Фахівець з неруйнівного контролю (радіографічний метод контролю РГК/RGT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіографічним методом, інтерпретує результати контролювання і робить остаточні висновки про якість проконтрольованих об'єктів (продукції).

5.8. Фахівець з неруйнівного контролю (радіохвильовий метод контролю РХК/RWT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіохвильовим методом, інтерпретує результати контролювання і робить остаточні висновки про якість проконтрольованих об'єктів (продукції).

5.9. Фахівець з неруйнівного контролю (метод контролю герметичності ГК/LT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) методом герметичності, інтерпретує результати контролювання і робить остаточні висновки про якість проконтрольованих об'єктів (продукції).

5.10. Фахівець з неруйнівного контролю (тепловий метод контролю ТК/WT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) тепловим методом, інтерпретує результати контролювання і робить остаточні висновки про якість проконтрольованих об'єктів (продукції).

5.11. Фахівець з неруйнівного контролю (метод контролю акустичної емісії АЕК/AET), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) методом акустичної емісії, інтерпретує результати контролювання об'єктів (продукції).

6. Приклади робіт

6.1. Литво; поковки, прокат, листи; зварювання та наплавки; труби; металовироби та напівфабрикати; контролювання за вимогами галузевої НД і специфікою виробничого сектору поверхні та інших параметрів об'єктів (продукції) з оцінюванням їх якості відповідно до особливостей застосування конкретного методу НК.