Інструкція для посади "Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Підготовка та атестація з НК. Стаж роботи фахівцем з неруйнівного контролю II рівня кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - загальні питання НК: метрологічне забезпечення методу НК, порядок розроблення НД з НК;
      - стандарти та іншу чинну НД щодо методу контролю та апаратури для його застосування;
      - конструкції, технології виготовлення, експлуатації та ремонтування об'єктів контролю;
      - класи, види та типи дефектів, параметри ( характеристики ), що вимірюються, ідентифікаційні ознаки для класифікації дефектів;
      - системи контролю, що використовуються для перевірки об'єктів (продукції) певного виду;
      - технологію контролю об'єктів (продукції) певним методом контролю;
      - параметри методу і апаратури, які визначають достовірність результатів контролю, способи їх розрахунку та допуски на відхилення від номінальних значень;
      - способи усунення факторів, що перешкоджають контролю, виділення і подання інформації, необхідної для оцінювання результатів контролю;
      - шкідливі екологічні фактори використання певного методу НК і способи запобігання їх впливу на довкілля та людину;
      - сучасний стан та перспективи розвитку методу або кількох методів НК;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід застосування методів НК.

1.4. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботи з НК.

2.2. Здійснює контроль об'єктів (продукції) із застосуванням одного або кількох методів та апаратури для неруйнівного контролю (НК).

2.3. Вибирає ефективні методи та системи НК для проведення технічного діагностування об'єктів (продукції) під час їх виготовлення, експлуатації та ремонтування.

2.4. Розроблює методики та технологічні карти контролю відповідно до вимог нормативної документації (НД).

2.5. Погоджує технологічні карти та іншу документацію, підготовлену (розроблену) фахівцями з неруйнівного контролю II рівня кваліфікації.

2.6. Перевіряє справність апаратури і налагоджує її на задані параметри.

2.7. Виконує операції контролю та інтерпретує їх результати.

2.8. Робить остаточні висновки про технічний стан об'єктів (продукції).

2.9. Провадить інспекційний контроль об'єктів (продукції) та робіт, які контролювалися або виконувалися працівниками з НК нижчої кваліфікації.

2.10. Керує роботою підлеглих працівників з НК нижчої кваліфікації.

2.11. Бере участь у підготовці та атестації працівників з НК.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з неруйнівного контролю III рівень кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Фахівець з неруйнівного контролю (радіаційний метод контролю РК/RT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіаційним методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК.

5.2. Фахівець з неруйнівного контролю (ультразвуковий метод контролю УК/UT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) ультразвуковим методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК.

5.3. Фахівець з неруйнівного контролю (вихрострумовий метод контролю ВК/ET), III рівень кваліфікаціa - здійснює контроль об'єктів (продукції) вихрострумовим методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК.

5.4. Фахівець з неруйнівного контролю (магнітний метод контролю - МК/MT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) магнітним методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК.

5.5. Фахівець з неруйнівного контролю (візуально-оптичний метод контролю ВО/VT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) візуально-оптичним методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК.

5.6. Фахівець з неруйнівного контролю (капілярний метод контролю - КК/PT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) капілярним методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК.

5.7. Фахівець з неруйнівного контролю (радіографічний метод контролю - РГК/RGT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіографічним методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК.

5.8. Фахівець з неруйнівного контролю (радіохвильовий метод контролю РХК/RWT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіохвильовим методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК.

5.9. Фахівець з неруйнівного контролю (метод контролю герметичності ГК/LT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) методом герметичності, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК.

5.10. Фахівець з неруйнівного контролю (тепловий метод контролю ТК/WT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) тепловим методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК.

5.11. Фахівець з неруйнівного контролю (метод контролю акустичної емісії АЕК/AET), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) методом акустичної емісії, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК.

6. Приклади робіт

6.1. Литво; поковки, прокат, листи; зварювання та наплавки; труби; металовироби та напівфабрикати контроль об'єктів (продукції), контролювання за вимогами галузевої НД і специфікою виробничого сектору поверхні та інших параметрів об'єктів (продукції) відповідно до особливостей застосування одного або кількох методів НК, оцінювання якості та підготування остаточних висновків про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); розроблення методик та технологічних карт НК.