Інструкція для посади "Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією скручувальника-ізолювальника жил та кабелю 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та кінематичні схеми багатофазних та багатоліхтарних крутильно-ізолювальних машин;
      - основи теорії скручування та ізолювання силових кабелів та їх жил;
      - вимоги до готової продукції;
      - види браку та способи його усунення;
      - методику розрахунку параметрів скручування.

1.4. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Скручує та ізолює жили силових кабелів перетином понад 25 кв.мм на багатоліхтарних крутильно-ізолювальних машинах.

2.2. Скручує та ізолює секторні та сегментні жили в силових кабелях на багатофазних машинах.

2.3. Підбирає, встановлює та знімає барабани з ізольованою жилою на багатофазних машинах.

2.4. Підбирає ущільнювальні вальці та калібри за розмірами при скручуванні секторних та сегментних жил.

2.5. Розраховує відстань скручування та відстань накладання ізоляції залежно від конструкції кабелю.

2.6. Встановлює термопари між витками кабелю.

2.7. Контролює геометричні параметри секторних та сегментних жил силових кабелів.

2.8. Веде журнал обліку виробітку.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.