Інструкція для посади "Скульптор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Скульптор" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - техніку і технологію виконання скульптурних робіт;
      - анатомію;
      - властивості матеріалів, що застосовуються для скульптурних робіт;
      - основи професійної майстерності;
      - основи кінооператорського мистецтва;
      - історію образотворчого мистецтва;
      - архітектурні стилі різних епох;
      - основи технології і організації фільмовиробництва;
      - історію національної і світової кінематографії;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Скульптор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Скульптор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Скульптор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Скульптор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує за завданням художника-постановника всі скульптурні роботи, пов'язані зі здійсненням зображально-декораційного оформлення фільму.

2.2. Створює фігурні композиції, барельєфи, складні орнаменти, деталі архітектури, реквізиту.

2.3. Забезпечує художню якість і строки виконання скульптурних робіт.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Скульптор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Скульптор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Скульптор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Скульптор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Скульптор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Скульптор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Скульптор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Скульптор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Скульптор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Скульптор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Скульптор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Скульптор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Скульптор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Скульптор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Скульптор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Скульптор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.