Інструкція для посади "Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією скручувальника-ізолювальника жил та кабелю 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип дії крутильно-ізолювальних машин;
      - правила застосування контрольно-вимірювального інструменту;
      - допустимі величини відстані скручування, накладання ізоляції, перекриття та зазору ізоляції;
      - вимоги до жил, кабелю, ізоляційних та екрануючих матеріалів;
      - основні види браку, способи запобігання йому та усунення.

1.4. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Скручує та ізолює жили силових кабелів перетином понад 6 до 25 кв.мм, телефонних кабелів понад 100 пар, телеграфних кабелів понад 19 жил, контрольних, кордельних, коаксіальних кабелів, кабелів далекого зв'язку на крутильно-ізолювальних машинах.

2.2. Підбирає та встановлює змінні шестірні, калібри.

2.3. Регулює натягнення екрануючих стрічок, кут сходу стрічок та їх перекриття або зазор.

2.4. Послідовно заправляє та з'єднує елементи кабелю, які скручує, ізоляційні та екрануючі матеріали у вузли машини.

2.5. Контролює геометричні параметри скручувальних елементів кабелю, ізоляційних та екрануючих стрічок контрольно-вимірювальними інструментами.

2.6. Виявляє та усуває дефекти в процесі скручування та ізолювання жил та кабелю.

2.7. Підналагоджує устаткування, яке обслуговує, та бере участь у його ремонті.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Скручувальник-ізолювальник жил та кабелю 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.