Інструкція для посади "Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора верстатів з програмним керуванням 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову окремих вузлів верстатів з програмним керуванням, які обслуговує, та особливості їх роботи;
      - основи знань про роботу верстату в автоматичному режимі та в режимі ручного керування;
      - призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів;
      - конструкцію пристроїв для установлення та кріплення деталей на верстатах з програмним керуванням;
      - системами програмного керування верстатами;
      - технологічний процес оброблення деталей;
      - допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
      - організацію робіт при багатоверстатному обслуговуванні верстатів з програмним керуванням;
      - читання креслень деталей, які обробляє, та програми за роздрукуванням;
      - початок роботи з різного основного кадру;
      - причини виникнення несправностей верстатів з програмним керуванням і способи їх запобігання.

1.4. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес оброблення з пульта керування деталей середньої складності та складних за 8 - 11-м квалітетами (4 - 5-м класами точності) з великою кількістю переходів на верстатах з програмним керуванням та застосуванням трьох і більше різальних інструментів.

2.2. Контролює вихід інструменту в початкову точку та коректує його.

2.3. Заміняє блоки з інструментом.

2.4. Контролює оброблення поверхонь деталей контрольно-вимірювальними приладами і інструментом.

2.5. Усуває дрібні неполадки в роботі інструменту та пристроїв.

2.6. Підналагоджує окремі прості і середньої складності вузли і механізми в процесі роботи.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор верстатів з програмним керуванням 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Важелі, гойдалки, кронштейни, рамки і інші складнопросторові деталі - оброблення зовнішніх та внутрішніх контурів на трикоординатних токарних верстатах.

5.2. Втулки, вали, штоки, поршні, маточини гребних гвинтів, шатуни, кільця, лабіринти, шестірні, підшипники та інші аналогічні центрові деталі зі ступінчастими циліндричними поверхнями, канавками та виточками - токарне оброблення зовнішнього контуру.

5.3. Корпуси, вкладиші, підшипники, кришки підшипників, обтічники та кронштейни гребних гвинтів, кулачки розподільних валів, штампи і прес-форми складної конфігурації, лопатки парових і газових турбін зі змінним профілем, матриці - фрезерування та нарізання різьби.

5.4. Корпуси компресора і редуктора, кришки насосів редукторів, розподільних корпусів, упорів, коробок приводів та агрегатів і інші середні та великогабаритні корпусні деталі - оброблення торцевих поверхонь, гладких та ступінчастих отворів та площин.

5.5. Отвори крізні та глухі з діаметром понад 24 мм - свердління, розсвердлення, розгортання, нарізання різьби.

5.6. Стакани зі складними виточками, глухим дном і фасонними поверхнями та з отворами, які виготовлені з пруткового матеріалу, відливок та штамповок - оброблення зовнішнього і внутрішнього контуру на токарно-револьверних верстатах.

5.7. Шківи, шестірні, маховики, кільця, втулки, диски, колеса зубчасті, стакани - оброблення на карусельних верстатах.