Інструкція для посади "Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи верстатів з програмним керуванням;
      - правила керування устаткуванням, яке обслуговує;
      - найменування, призначення, будову та умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв, різального, простого і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;
      - ознаки затуплення різального інструменту;
      - найменування, маркування і основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
      - основи знань з гідравліки, механіки та електротехніки;
      - умовну сигналізацію, яка застосовується на робочому місці;
      - призначення умовних знаків на панелі керування верстатом;
      - правила установлення перфострічок в лічильний пристрій;
      - способи повернення програмоносія до першого кадру;
      - основні відомості про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
      - призначення і властивості охолоджувальних і мастильних рідин;
      - читання креслень деталей, які обробляє.

1.4. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес оброблення з пульта керування простих деталей за 12 - 14-м квалітетами (5 - 7-м класами точності) на налагоджених верстатах з програмним керуванням з одним видом оброблення.

2.2. Установлює і знімає деталі після оброблення.

2.3. Стежить за роботою систем верстатів, які обслуговує, за показаннями цифрових табло та сигнальних ламп.

2.4. Перевіряє якість оброблення деталей контрольно-вимірювальним інструментом та візуально.

2.5. Підналагоджує окремі прості і середньої складності вузли і механізми під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вали, ресори, поршні, спеціальні кріпильні деталі, болти шліцьові та інші центрові деталі з кривошипними конічними і циліндричними поверхнями - оброблення зовнішнього контуру на двох координатних токарних верстатах.

5.2. Гвинти, втулки циліндричні, гайки, упори, фланці, кільця, ручки - токарне оброблення.

5.3. Втулки ступінчасті з циліндричними, конічними, сферичними поверхнями - оброблення на токарних верстатах.

5.4. Кронштейни, фітинги, коробки, кришки, кожухи, муфти, фланці фасонні та інші аналогічні деталі з сітковими та опорними площинами, розташованими під різними кутами, з ребрами та отворами для кріплення - фрезерування зовнішнього та внутрішнього контуру, ребер по торцю на трьох координатних верстатах.

5.5. Отвори крізні та глухі з діаметром до 24 мм - свердління, цекування, зенкування, нарізання різьби.

5.6. Труби - вирубання прямокутних і круглих вікон.

5.7. Шпангоути, півкільця, фланці та інші аналогічні деталі середніх і великих габаритів з пресованих профілів гарячештампованих заготовок незамкнутого або кільцевого контуру з різних металів - свердління, розточування, цекування, зенкування крізних та глухих отворів, які мають координати.