Інструкція для посади "Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора верстатів з програмним керуванням 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принципові схеми устаткування та взаємодію верстатів з програмним керуванням, правила підналагодження їх;
      - коректування режимів різання за результатами роботи верстата;
      - електротехніку, електроніку, механіку, гідравліку, автоматику у межах роботи, яку виконує;
      - кінематичні схеми верстатів, які обслуговує;
      - організацію робіт при багатоверстатному обслуговуванні верстатів з програмним керуванням;
      - будову і правила користування складними контрольно-вимірювальними інструментами та приладами;
      - основні способи підготовки програми;
      - код і читання програми за роздрукуванням та перфострічками;
      - визначення несправностей у верстатах та системі керування;
      - способи установлення інструменту в інструментальні блоки;
      - способи установлення пристроїв і їх регулювання;
      - заходи, які забезпечують задану точність виготовлення деталей;
      - систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
      - читання креслень деталей, які обробляє.

1.4. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес оброблення з пульта керування складних і відповідальних деталей за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) на верстатах з програмним керуванням.

2.2. Обслуговує багатоцільові верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) і маніпулятори (роботи) для механічної подачі заготовок на робоче місце.

2.3. Керує групою верстатів з програмним керуванням.

2.4. Установлює інструмент в інструментальні блоки.

2.5. Підбирає та установлює інструментальні блоки з заміною і юстируванням інструменту.

2.6. Підналагоджує складні вузли і механізми в процесі роботи.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор верстатів з програмним керуванням 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вали з нарізанням різьби довжиною до 1500 мм - токарне оброблення.

5.2. Деталі корпусні авіагвинтів і авіаколіс зі складною геометричною формою, з великою кількістю отворів - фрезерування фасонного контуру, свердління, зенкування, розточування.

5.3. Діафрагми, диски, поршні, силові кільця, фланці та інші великогабаритні деталі - токарне оброблення.

5.4. Диски компресорів і турбін - оброблення з двох сторін за дві операції.

5.5. Каркаси оперення закінцівок рулів, панелі крила та інші аналогічні деталі з теоретичними контурами, кишенями, підсічками, вікнами, отворами - фрезерне оброблення.

5.6. Кільця шарикопідшипників, інжектори водяні та парові, прес-форми багатомісні особливо складної конфігурації - токарне оброблення.

5.7. Копіри, матриці, пуансони складної конфігурації - фрезерування.

5.8. Корпуси компресорів і турбін, спрямні і напрямні апарати, силові кільця і фланці та інші великогабаритні кільцеві і дискові деталі з криволінійними конічними та циліндричними поверхнями - токарне оброблення по зовнішньому та внутрішньому контуру.

5.9. Корпуси опорних підшипників, блоки циліндрів, вали колінчасті і суднові, гвинти гребні, статори турбогенераторів, спиці гребних льодових гвинтів, прес-форми, кондуктори складні, шківи гальмівні, муфти - оброблення на розточувальних верстатах.

5.10. Корпуси суднових механізмів, компресорів, двигунів, приводів, коробок швидкостей, гідроприводів, кришки, втулки тонкостінні - оброблення на токарних і фрезерних верстатах.

5.11. Кулі і кульові з'єднання, головки різні з багатозахідною різьбою, вали з різьбою - токарне оброблення.

5.12. Носки крила, центроплана, пояси, балки, лонжерони, нервюри, окантування, шпангоути, панелі та інші аналогічні деталі з наявністю перемінної малки - фрезерування зовнішнього і внутрішнього контуру з двох сторін.

5.13. Циліндри парових турбін, патрубки парових турбін, дошки трубні, каркаси і інші деталі -свердління, розгортання та нарізання різьби.