Інструкція для посади "Полірувальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Полірувальник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принцип роботи однотипних полірувальних верстатів, найменування і призначення їх найважливіших частин;
      - найменування, призначення та умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв;
      - будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів і приладів;
      - властивості абразивних матеріалів різної зернистості на різних зв'язках;
      - правила підбирання сортів шкурки, полірувальних кругів, паст і мастик залежно від потрібної чистоти оброблення;
      - основні відомості про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Полірувальник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Полірувальник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Полірувальник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Полірувальник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Полірує зовнішні і внутрішні циліндричні і фасонні поверхні простих деталей та виконує попереднє полірування металу на полірувальних верстатах, автоматах та вручну щітками, наждачним папером та полірувальними кругами з додержанням технологічної послідовності і режиму оброблення за технологічною картою.

2.2. Накатує та наклеює шкурки на повстяні, дерев'яні, шкіряні круги.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Полірувальник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Полірувальник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Полірувальник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Полірувальник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Полірувальник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Полірувальник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Полірувальник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Полірувальник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Полірувальник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Полірувальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Полірувальник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Полірувальник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Полірувальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Полірувальник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Полірувальник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Полірувальник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Полірування: Вироби товарів народного споживання з плоскими поверхнями (лопатки для млинцевих виробів).

5.2. Гайки, шайби, болти, шпильки.

5.3. Гвинти, спеціальні гвинти, шурупи.

5.4. Гвинти годинників.

5.5. Головки смичків смичкових музичних інструментів.

5.6. Крани водопровідні, втулки, бачки для пиття, оправи для термометрів, стрижні, труби, трубки малого діаметра, штанги, штуцери.

5.7. Кронштейни зігнуті, кронштейни кінцеві, корпуси замкові, поручні, зігнуті в одній площині, диски, скоби.

5.8. Маховики.

5.9. Машинки для настроювання струн.

5.10. Мікрошліфи.

5.11. Молотки, викрутки, ручки.

5.12. Планки прості, листи, карти петлі, таблички, решітки для вентиляції, обрамлення, розкладки.

5.13. Різцетримачі.

5.14. Рукоятки.

5.15. Щитки, кришки.