Інструкція для посади "Полірувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Полірувальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією полірувальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і правила підналагодження полірувальних верстатів різних типів і ручних пневматичних машинок;
      - правила перевірки верстатів на точність;
      - будову універсальних і спеціальних пристроїв;
      - призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів і приладів;
      - основні властивості полірувальних матеріалів - абразивів, паст, мастик, суспензій, повстини, накатних кругів, а також металевих, волосяних та трав'яних щіток;
      - допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Полірувальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Полірувальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Полірувальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Полірувальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Полірує деталі середньої складності та складні з криволінійними поверхнями за параметром Ra 1,25-0,32 (7 - 9-м класами чистоти) з додержанням передбаченого профілю та паралельності за шаблоном та виконує остаточне полірування металу на полірувальних верстатах та ручною пневматичною машинкою.

2.2. Полірує зразки з високолегованих сталей.

2.3. Перевіряє правильність установлення робочої поверхні, кругів і головок.

2.4. Складає та виготовляє пасти і мастики за готовими рецептами.

2.5. Підналагоджує полірувальні верстати та пневматичні машинки.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Полірувальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Полірувальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Полірувальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Полірувальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Полірувальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Полірувальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Полірувальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Полірувальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Полірувальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Полірувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Полірувальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Полірувальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Полірувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Полірувальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Полірувальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Полірувальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бачки з корозійностійких сталей, рупори, рупори латунні - полірування.

5.2. Бампери та ікла легкових автомобілів - полірування.

5.3. Вали колінчасті - полірування корінних і шатунних шийок.

5.4. Вали розподільні паливних насосів дизелів - полірування робочих шийок та кулачків.

5.5. Вироби товарів народного споживання з криволінійними площинами (різні ложки, соусні ложки, шумівки, збивалки) - полірування на гідрополірувальній установці.

5.6. Відстійники, піддони, кожухи, медалі - полірування.

5.7. Деталі посуду - полірування.

5.8. Деталі складної конфігурації: засувки, кутики - полірування.

5.9. Деталі середньої складності з органічного скла - полірування за 7 - 9-м класами чистоти.

5.10. Колеса насосні - полірування поверхні западин.

5.11. Кільця радіальних та упорних підшипників - полірування та доведення жолобів і сфери за класом точності Н і П.

5.12. Корпуси, кришки корпусів і скоби годинників - полірування.

5.13. Кронштейни з великою кількістю паростків, поручні складної конфігурації, штанги, зігнуті в двох-трьох площинах та більше - полірування.

5.14. Кулі і кульові з'єднання - полірування сфери.

5.15. Лопатки турбінні, які мають пряму профільну поверхню - полірування з додержанням профілю та паралельності за шаблоном.

5.16. Мітчики - полірування канавок.

5.17. Пальці поршневі двигунів внутрішнього згоряння - полірування.

5.18. Повітророзподільники - полірування сфери.

5.19. Посуд алюмінієвий - крацювання на полірувальних бабках по зовнішній і внутрішній поверхнях металевими щітками, накатування для ущільнення металу на верстатах роликами різної конфігурації.

5.20. Ролики і шарики підшипників - полірування.

5.21. Сталь калібрована - полірування з правкою штанги.

5.22. Тарілки штовханів - полірування.

5.23. Шестірні - полірування западин зуба.