Інструкція для посади "Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості застосовуваних хімічних реактивів та полімерних матеріалів;
      - правила регулювання процесу полімеризації;
      - вимоги до якості полімерних матеріалів та підготовлених розчинів;
      - технологічні інструкції на покриття форм та листів;
      - технологію процесу полімеризації, просочування та термооброблення стрічок і тканин кремнійорганічними рідинами;
      - вимоги до якості покритих форм та оброблених стрічок і тканин;
      - будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

1.4. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес полімеризації антиадгезійною полімерною сполукою, яка забезпечує утворення полімерної плівки на внутрішній поверхні металевих форм та листів для випікання хліба.

2.2. Оброблює кремнійорганічною рідиною транспортерні стрічки та тканини.

2.3. Готує хімічні сполуки для оброблення металевих форм і листів та водну емульсію кремнійорганічної рідини потрібної концентрації.

2.4. Підготовляє транспортерні стрічки та тканини для просочування кремнійорганічними рідинами: промиває в мильній воді, багаторазово обполіскує в чистій воді, просушує на повітрі та в сушильних камерах.

2.5. Проводить термічне оброблення просочених стрічок та тканин у сушильній шафі (камері).

2.6. Обпалює та проводить дробоструминне оброблення металевих форм та листів, покриває їх антиадгезійною полімерною сполукою шляхом розпилення, сушить та подає в піч для полімеризації.

2.7. Регулює температурний режим печі під час полімеризації.

2.8. Вивантажує стрічки, тканини, форми, листи із сушильної шафи та печі; вибраковує, подає до місця зберігання.

2.9. Веде облік витрат сировини, хімічних реактивів та лаку, а також технічну документацію.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Полімеризаторник металевих форм та листів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.