Інструкція для посади "Тістороб 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Тістороб 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією тістороба 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес приготування опари і тіста на тістоприготувальних агрегатах і установках безперервної дії, лінії системи жорсткого кільцевого конвеєра в бубликовому виробництві;
      - методи контролю та регулювання технологічного режиму;
      - способи перевірки правильності роботи дозувальних автоматів;
      - будову та правила експлуатації автоматичної дозувальної апаратури та тістоприготувального устаткування безперервної дії;
      - методи визначення готовності опари і тіста.

1.4. Тістороб 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Тістороб 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Тістороб 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Тістороб 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес приготування тіста по всіх технологічних фазах понад 3 до 15 т за зміну на тістомісильних машинах періодичної дії.

2.2. Веде процес приготування тіста у бубликовому виробництві на лініях системи жорсткого кільцевого конвеєра; укладає тісто на стіл для вилежування, ріже на порції; визначає готовність тіста органолептично та подає його на обробну дільницю.

2.3. Веде процес приготування тіста по всіх технологічних фазах на одному або двох тістоприготувальних агрегатах та установках безперервної дії.

2.4. Регулює процес замішування і бродіння опари та тіста, подавання готового тіста в бункер ділильної машини, роботу автоматичних дозаторів сировини.

2.5. Забезпечує необхідну температуру, кислотність і консистенцію тіста.

2.6. Визначає його готовність.

2.7. Очищає трубопроводи, дозувальну апаратуру та бункери.

2.8. Завантажує дозувальні бачки окремими видами сировини та контролює процес її розчинення.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Тістороб 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Тістороб 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Тістороб 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Тістороб 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Тістороб 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Тістороб 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Тістороб 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Тістороб 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Тістороб 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Тістороб 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Тістороб 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Тістороб 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Тістороб 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Тістороб 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Тістороб 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Тістороб 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі приготування тільки опари тарифікація проводиться на один розряд нижче тістороба, зайнятого на приготуванні тіста.