Інструкція для посади "Тістороб 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Тістороб 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією тістороба 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес приготування опари, заквасок, тіста на тістомісильних машинах періодичної дії;
      - встановлений технологічний режим та параметри приготування тіста;
      - процеси, що відбуваються під час бродіння;
      - методи розрахунку тривалості режиму приготування тіста;
      - методи контролю та регулювання технологічного режиму;
      - будову, принцип роботи обслуговуваного устаткування;
      - правила дозування та відліку дозованих порцій;
      - методи визначення готовності опари і тіста;
      - сорти борошна та основних компонентів сировини;
      - органолептичні методи оцінки якості сировини та тіста.

1.4. Тістороб 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Тістороб 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Тістороб 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Тістороб 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес приготування тіста по всіх технологічних фазах на тістомісильних машинах періодичної дії на підприємствах потужністю до 3 т за зміну.

2.2. Забезпечує роботу тістомісильних, перекидних машин та дозувальної апаратури за встановленим режимом.

2.3. Готує опару, заварку, закваску тіста для виготовлюваних на підприємстві виробів.

2.4. Дозує всі види необхідної сировини.

2.5. Розподіляє закваски.

2.6. Контролює процес бродіння опари, закваски та тіста.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Тістороб 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Тістороб 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Тістороб 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Тістороб 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Тістороб 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Тістороб 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Тістороб 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Тістороб 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Тістороб 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Тістороб 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Тістороб 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Тістороб 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Тістороб 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Тістороб 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Тістороб 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Тістороб 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі приготування тільки опари тарифікація проводиться на один розряд нижче тістороба, зайнятого на приготуванні тіста.