Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту електричних машин 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні знання з опору матеріалів;
      - обсяги приймально-здавальних і профілактичних випробувань електричних машин і способи їх проведення;
      - схеми внутрішніх з'єднань різних типів обмоток електричних машин;
      - основні технічні характеристики устаткування, пристроїв, інструменту, що застосовуються під час ремонту електричних машин;
      - порядок розташування, призначення і конструкцію терморезистора для контролю температури обмоток генераторів і електродвигунів;
      - технологію проточування і шліфування контактних кілець роторів генераторів;
      - призначення, склад і властивості епоксидно-резольного лаку;
      - порядок організації і роботи бригади;
      - нормування.

1.4. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні і відповідальні роботи з ремонту і реконструкції електричних машин постійного і змінного струму різних виконань, будь-яких способів охолодження, всіх потужностей і напруг із застосуванням спеціальних ремонтно-монтажних пристроїв, механізмів, такелажного оснащення, засобів вимірювань і випробувальних установок.

2.2. Реконструює системи охолодження генераторів за спеціальною технологією на генераторах будь-якої потужності.

2.3. Виготовляє різноманітні прес-форми.

2.4. Ремонтує і випробовує устаткування приєднань генераторів.

2.5. Проводить випробовування і налагоджувальні роботи після ремонту електричних машин, підготовку їх до пуску в експлуатацію.

2.6. Організовує роботи з ремонту устаткування і його налагодження, з налагодження ремонтних пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів.

2.7. Виконує особливо складні такелажні роботи.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту електричних машин 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Гільзи роторні турбогенераторів - виготовлення.

5.2. Електрофільтри - перевірка стану активної частини і випробовування високою напругою.

5.3. Збуджувачі - налагодження комутації.

5.4. Ротори генераторів - виймання і заведення, зняття бандажів.

5.5. Ротори турбогенераторів - заміна контактних кілець, що сидять на ізоляційному шарі.

5.6. Система рідинного охолодження обмотки статора - ремонт.

5.7. Статори турбогенераторів - заміна верхнього пошкодженого стрижня, розбирання і складання системи водяного охолодження.

5.8. Схеми електричного сушіння генераторів великої потужності - складання.

5.9. Турбогенератори з водневим охолодженням - перевірка газового і масляного поста контролю і сигналізації.

5.10. Ущільнення водневі - розбирання і складання.