Інструкція для посади "Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування електроустановок 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принципи роботи автоматизованого обладнання;
      - електричні схеми електроустановок, електричні параметри й норми та методи їх перевірки;
      - схему дизеля;
      - принцип дії і будову пускорегулювальної апаратури люмінесцентних ламп;
      - конструкцію і принцип роботи вітчизняних та імпортних акумуляторних батарей різних типів і ємностей;
      - правила безпеки під час обслуговування електроустаткування.

1.4. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує і виконує поточний ремонт обладнання електроживлення різних типів та дизель-електростанцій.

2.2. Усуває пошкодження у випрямлячах, в автоматизованому і дистанційно керованому електрообладнанні.

2.3. Здійснює оперативні переключення під час зміни режимів роботи електроустановок та контрольний запуск резервних електроустановок.

2.4. Здійснює електричні перевірки і вимірює основні параметри електроустановок та пристроїв заземлення.

2.5. Перевіряє працездатність пультів централізованого нагляду.

2.6. Обслуговує силові й освітлювальні електроустановки, які оснащені складними схемами включення струморозподільних щитів.

2.7. Виконує роботи в розподільних пристроях під напругою відповідно до вимог правил безпеки та правил технічної експлуатації.

2.8. Випробовує захисні пристрої.

2.9. Здійснює контрольні запуски дизель-електростанцій з навантаженням на обладнання.

2.10. Обслуговує резервні енергобази.

2.11. Виконує складні роботи з технічного обслуговування та ремонту акумуляторних батарей і акумуляторів.

2.12. Перевіряє та обслуговує установки статичних конденсаторів з автоматичним регулюванням.

2.13. Складає акумуляторні батареї, формує їх і вводить в експлуатацію.

2.14. Усуває коротке замикання в посудинах акумуляторів.

2.15. Коригує густину електроліту.

2.16. Обслуговує охоронно-пожежну сигналізацію, електричні годинники.

2.17. Бере участь у капітальному ремонті електроустановок.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з обслуговування електроустановок 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Усунення пошкоджень в дистанційно керованому обладнанні; коригування густини електроліту; участь у капітальному ремонті електроустановок.