Інструкція для посади "Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування електроустановок 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи електротехніки;
      - будову електроустановок;
      - схеми роботи конверторів, інверторів;
      - режими роботи електрообладнання;
      - способи знаходження та усунення пошкоджень в обслуговуваному електрообладнанні;
      - конструкцію і принцип роботи акумуляторних батарей;
      - правила приготування електроліту для різних типів акумуляторних батарей з урахуванням величини струму розряду й температури електроліту;
      - схеми керування системами комутації додаткових елементів акумуляторних батарей;
      - будову й правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою, правила безпеки під час обслуговування електроустаткування.

1.4. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує електроустановки, двигуни різних типів, генератори, випрямлячі, інвертори, зарядно-розрядні й силові щити, системи вентиляції і кондиціонування повітря.

2.2. Готує і запускає в роботу електроустановки, підтримує оптимальні режими роботи, виводить їх із роботи.

2.3. Обслуговує пускорегулювальну апаратуру електродвигунів і обладнання розподільних пристроїв.

2.4. Здійснює контрольні запуски дизель-електростанцій (ДЕС), бере участь у поточному обслуговуванні ДЕС.

2.5. Знімає показання електровимірювальних приладів та лічильників.

2.6. Перевіряє надійність підключення захисного заземлення всього обладнання, що обслуговується.

2.7. Вимірює навантаження електрообладнання за допомогою вимірювальних кліщів та регулює його.

2.8. Вимірює струм короткого замикання.

2.9. Перевіряє стан та нагрів болтових з'єднань струмопроводів у розподільних щитах.

2.10. Обслуговує силові та освітлювальні електроустановки зі схемами ввімкнення середньої складності.

2.11. Обслуговує складне освітлювальне обладнання і встановлює люмінесцентні світильники.

2.12. Усуває пошкодження в силових і освітлювальних електромережах.

2.13. Прокладає силові й сигнальні кабелі, готує їх для підключення до електромережі.

2.14. Розділяє, зрощує, ізолює і паяє проводи.

2.15. Перевіряє опір ізоляції силової і освітлювальної мереж.

2.16. Вимірює опір заземлення.

2.17. Виявляє пошкодження елементів акумуляторних батарей і усуває їх.

2.18. Складає схеми відключення окремих елементів під час ремонту батарей, які знаходяться під напругою.

2.19. Готує електроліт за встановленою рецептурою, вилучає шлам з елементів працюючих батарей.

2.20. Виконує формувальні і контрольні зарядження і розрядження батарей.

2.21. Замінює електроліт в акумуляторних батареях.

2.22. Здійснює монтаж кабельростів, жолобів, металоконструкцій для встановлення і кріплення електрообладнання.

2.23. Бере участь у перевірці електрообладнання перед монтажем, у монтажних роботах, у тренуванні електрообладнання та його випробуванні.

2.24. Бере участь у капітальному ремонті установок електроживлення.

2.25. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.26. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з обслуговування електроустановок 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Прокладання силових і сигнальних кабелів; приготування електроліту за встановленою рецептурою; вилучення шламу з елементів працюючих батарей.