Інструкція для посади "Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування електроустановок 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила технічної експлуатації електрообладнання та електроустановок;
      - загальну схему електропостачання;
      - будову і принцип роботи всього електрообладнання, яке входить до складу електроустановок зі складними схемами, в тому числі джерел гарантованого живлення;
      - принцип дії випрямного обладнання;
      - основи електротехніки;
      - схеми телекерування;
      - схеми стабілізаторів напруги;
      - схеми напівпровідникових випрямлячів електрообладнання вентиляційних систем;
      - правила безпеки під час обслуговування електроустаткування.

1.4. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує і ремонтує електроустановки з автоматизованими джерелами гарантованого живлення, з агрегатами безперебійного живлення, з тиристорними ключами.

2.2. Усуває складні пошкодження в обладнанні систем комутації, керування, блокування і сигналізації.

2.3. Після усунення пошкоджень виконує електричні вимірювання якісних показників роботи цього обладнання та систем захисту.

2.4. Ремонтує випрямлячі всіх типів та електрообладнання вентиляційних пристроїв і холодильних компресорних установок.

2.5. Замінює контрольно-вимірювальні прилади, вимірювальні електроустановки та трансформатори.

2.6. Обслуговує виробничі дільниці з особливо складними схемами первинної і вторинної комутації і дистанційного керування.

2.7. Складає схеми відключення окремих елементів під час ремонту акумуляторних батарей, що знаходяться під напругою.

2.8. Настроює і здійснює тренування електрообладнання та системи автоматичного регулювання роботи вентиляції.

2.9. Перевіряє електрообладнання, яке надходить на склад.

2.10. Бере участь у підготовці рекламацій у разі виявлення заводських дефектів електрообладнання чи дефектів, пов'язаних із транспортуванням.

2.11. Керує електромонтерами, які виконують роботи з обслуговування і ремонту електрообладнання.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з обслуговування електроустановок 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ремонт акумуляторних батарей; заміна контрольно-вимірювальних приладів; заміна трансформаторів.