Інструкція для посади "Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - У разі роботи на повітряних лініях: правила ведення робіт при перехрещенні ліній зв'язку з лініями електропередач і контактними мережами електротранспорту;
      - вимоги до обладнання повітряних ліній і абонентських пунктів;
      - призначення та правила виконання схрещувань проводів;
      - принцип дії абонентських радіоподовжувачів;
      - положення та інструкції з приймання до експлуатації лінійно-абонентських пристроїв;
      - У разі роботи на кабельних лініях: схеми вимірювальних пристроїв і методи вимірювання кабелів змінним струмом;
      - електричні норми при вимірюваннях;
      - засоби захисту кабелів від корозії, ударів блискавки та електромагнітних впливів;
      - положення, інструкції з приймання до експлуатації кабелів;
      - схеми і методи вимірювання та визначення місця пошкодження кабелю;
      - порядок складання діаграм розподілу потенціалів на оболонках кабелів;
      - методи сумісного захисту підземних споруд від корозії;
      - симетрування та пупінізації кабелів;
      - у разі обслуговування таксофонів: монтажні схеми таксофонів;
      - методи регулювання таксофонів;
      - конструкцію машин і механізмів для інкасації копилок;
      - У разі роботи з технічної паспортизації: правила обстеження трас нового будівництва;
      - порядок приймання побудованих та після реконструкції лінійних споруд.

1.4. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. На повітряних лініях: бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні і ремонті повітряних ліній, які перехрещують контактні мережі електротранспорту і лінії електропередач та повітряних ліній, що знаходяться в зоні впливу залізниць; бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні абонентських пристроїв, ущільнених апаратурою АВП (абонентський високочастотний пристрій), фідерних ліній напругою до 960В і багатопрограмного мовлення; виконує демонтаж повітряних ліній.

2.2. Здійснює монтаж і переобладнання схрещень проводів; переключає діючі лінії зв'язку на нові; бере участь у прийманні до експлуатації лінійно-абонентських пристроїв; виконує технічний нагляд за будівництвом і реконструкцією повітряних лінійних споруд.

2.3. На кабельних лініях: бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні кабельних ліній, розподільних і кінцевих кабельних пристроїв; визначає місця пошкодження кабелю при відсутності справної жили; виконує монтаж кабелів, що знаходяться в експлуатації; вимірює електричні параметри кабелю змінним струмом; складає дефектні відомості; здійснює технічне обслуговування та ремонт пристроїв захисту підземних кабельних споруд від корозії та пристроїв для утримання кабелю під постійним надлишковим повітряним тиском; бере участь у монтажі кабелів прямого з'єднання ємністю до 600 пар та в роботах, пов'язаних з усуненням пошкоджень в обладнанні НПП (необслуговуваного підсилювального пункту); здійснює нагляд за будівництвом кабельних ліній; обладнує нові абонентські пункти; встановлює і настроює АВП; виконує роботи, пов'язані з установкою і перестановкою основних і додаткових телефонних апаратів із застосуванням апаратури абонентського високочастотного ущільнення та діодно-тріодних приставок; ремонтує в майстерні телефонні апарати, блокіратори усіх систем, діодно-тріодні приставки.

2.4. У разі обслуговування таксофонів: обслуговує таксофони з електронними тарифікаційними пристроями; усуває всі пошкодження в таксофонах; бере участь в заходах з підвищення прибутковості таксофонів (виявляє малоприбуткові таксофони і подає пропозиції на їх перестановку); бере участь в прийманні робіт, які виконували робітники інших дільниць, з поточного і капітального ремонту абонентських пунктів та таксофонів; ремонтує з майстерні таксофони всіх систем та електромеханічні машини для перерахунку жетонів.

2.5. У разі роботи з технічної паспортизації: складає плани огляду лінійних споруд електрозв'язку і абонентських пристроїв; складає відомості дефектів для проведення ремонтних робіт на лінійних спорудах електрозв'язку; бере участь в обстеженні трас нового будівництва і діючих ліній, які підлягають реконструкції або капітальному ремонту; контролює технічний стан обслуговуваних лінійних споруд; готує дані для встановлення телексів, АВП та інш; бере участь у прийманні і освоєнні нових лінійних споруд, які вводяться в експлуатацію після будівництва або після капітального ремонту.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. На повітряних лініях: експлуатаційно-технічне обслуговування і ремонт абонентських пристроїв, ущільнених апаратурою АЗП та фідерних ліній напругою до 960В багатопрограмного мовлення.

5.2. На кабельних лініях: експлуатаційно-технічне обслуговування кабельних ліній та кінцевих кабельних пристроїв; визначення місця пошкодження кабелю; порядок складання діаграм розподілу потенціалів на оболонках кабелів.

5.3. У разі обслуговування таксофонів: усунення усіх пошкоджень таксофонів на закріпленій дільниці; ремонт таксофонів усіх систем в майстерні.

5.4. У разі роботи з технічної паспортизації: складання планів огляду лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв; складання відомостей на проведення ремонтних робіт лінійних споруд електрозв'язку.