Інструкція для посади "Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила та інструкції з експлуатації і ремонту лінійно-абонентських споруд;
      - основи імпульсної техніки, електроніки, радіотехніки;
      - На повітряних лініях: будову складних переходів повітряних ліній через залізниці, автотраси і лінії електропередач;
      - схему складних вимірювальних і комутаційних пристроїв і пристроїв керування вуличною звукофіксацією;
      - порядок розрахунку основних параметрів ліній і складання схем схрещення проводів;
      - На кабельних лініях: первинні й вторинні параметри всіх типів кабелів;
      - оптичні параметри волоконно-оптичних кабелів;
      - методи визначення місця пошкодження кабелю;
      - У разі обслуговування таксофонів: схеми та конструкції всіх типів таксофонів;
      - У разі роботи з технічної паспортизації: правила обстеження і складання паспортів на особливо складні споруди.

1.4. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. На повітряних лініях: виконує експлуатаційно-технічне обслуговування та ремонт повітряних ліній на складних дільницях траси (із кабельними вставками, обладнаними електродрекажами та іншими пристроями захисту кабелю, щогловими переходами та ін.), з'єднувальних ліній сільського телефонного зв'язку зі складним профілем траси, ущільнених системами передачі з дистанційним живленням, фідерних ліній проводового мовлення напругою 960В та вище, вуличної звукофікації та ліній дослідних ділянок; виконує розрахунки основних параметрів ліній; усуває негативні впливи в лінійних спорудах під час передач багатопрограмного мовлення; здійснює високочастотну обробку (ВЧ) ліній багатопрограмного мовлення з використанням пристроїв ВЧ обробки та відповідні вимірювання; обслуговує обладнання радіоподовжувачів; визначає характер і місця пошкоджень на лініях електрозв'язку імпульсним методом; складає схеми схрещення і проводів; обстежує траси ліній нового будівництва та ліній, які підлягають реконструкції; обстежує складає ескізи на повітряні лінії та обладнання абонентських пунктів; виконує електричні вимірювання змінним струмом повітряних ліній і кабелів, ущільнених апаратурою ВЧ, здає в експлуатацію відремонтовані лінійно-абонентські пристрої.

2.2. На кабельних лініях: виконує ремонт і монтаж вводно-кабельного обладнання; встановлює і включає електродренажі; визначає характер і місце пошкодження кабелю; бере участь у монтажі і в усуненні пошкоджень кабелів ємністю понад 600 пар, волоконно-оптичних кабелів, обладнання НПП (НРП); виконує комутацію ланцюгів в НПП (НРП) для переводу систем передачі в різні режими роботи при аваріях на міжміських кабелях електрозв'язку; вимірює параметри й характеристики волоконно-оптичних ліній зв'язку; обладнує перехрещення ліній електрозв'язку з контактними мережами електротранспорту та лініями електропередач до 1000В; встановлює, обслуговує і ремонтує телефонні апарати всіх систем у абонентів; ремонтує в майстерні телефонні апарати з підсилювачем прийому і електронним пристроєм виклику; керує електромонтерами, які виконують усі види робіт з експлуатаційно-технічного обслуговування, ремонту та розвитку лінійних споруд, абонентських пристроїв, повітряних і кабельних ліній.

2.3. У разі обслуговування таксофонів: обслуговує та усуває пошкодження в таксофонах, які включені в системи автоматичного дистанційного контролю; обслуговує і ремонтує охоронну сигналізацію; ремонтує в майстерні складні таксофони; виконує слюсарні роботи середньої складності; керує електромонтерами, які і виконують усі види робіт з експлуатаційно-технічного обслуговування та ремонту таксофонів і обладнання абонентських пунктів; розподіляє роботу між роз'їздними робітниками.

2.4. У разі роботи з технічної паспортизації: обстежує і складає паспорти на особливо складні споруди та обладнання; обстежує фідерні та кабельні лінії проводового мовлення, складає схеми ліній проводового мовлення в населених пунктах; готує вихідні дані проектним організаціям для розроблення проектів введення в дію нових АТС; приймає до експлуатації збудовані або після капітального ремонту лінійні споруди; перевіряє технічну документацію під час введення до експлуатації багатоканальних систем електрозв'язку; вводить інформацію в банк даних ЕОМ.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. На повітряних лініях: розрахунки основних параметрів ліній; обслуговування обладнання радіоподовжувачів; визначення характеру і місця пошкоджень на лініях зв'язку імпульсним методом.

5.2. На кабельних лініях: монтаж і ремонт вводно-кабельного обладнання; участь у монтажі волоконно-оптичних кабелів; ремонт телефонних апаратів з підсилювачем прийому та електронним пристроєм виклику.

5.3. У разі обслуговування таксофонів: обслуговування та усунення пошкоджень у таксофонах, увімкнених у системи автоматичного дистанційного контролю; обслуговування і ремонт охоронної сигналізації.

5.4. У разі роботи з технічної паспортизації: обстеження і складання паспортів на особливо складні споруди та обладнання; участь в прийманні до експлуатації побудованих лінійних споруд.