Інструкція для посади "Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи електроніки та імпульсної техніки;
      - принципи роботи аналогових і цифрових систем передачі;
      - структурні схеми обслуговуваних НПП і НРП;
      - схеми, порядок включення приладів місцевого оперативного зв'язку;
      - функціональні схеми та принцип дії телефонних апаратів з електронними елементами;
      - конструктивні особливості телефонних апаратів.

1.4. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Встановлює та ремонтує електронне обладнання місцевого оперативного зв'язку.

2.2. Виконує монтаж контактного приладу спільного захисту.

2.3. Усуває пошкодження в обслуговуваних НПП і НРП усіх типів.

2.4. Обслуговує та ремонтує таксофони ускладненого типу.

2.5. Усуває пошкодження в телефонних апаратах з електронними схемами.

2.6. Ремонтує в майстерні апарати і таксофони з елементами електроніки (світлової індикації, тривалої пам'яті, підсилювачем прийому та передачі).

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Встановлення і ремонт електронного обладнання місцевого оперативного зв'язку; усунення пошкоджень в телефонних апаратах з електронними схемами.