Інструкція для посади "Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи телефонії і багатоканального зв'язку;
      - монтажні схеми телефонних апаратів, блокіраторів і діодно-тріодних приставок;
      - будову та принципи дії приладів для електричних вимірювань на повітряних і кабельних лініях електрозв'язку;
      - основні електричні параметри обслуговуваних повітряних і кабельних ліній;
      - методи вимірювання електричних параметрів і визначення пошкоджень на повітряних і кабельних лініях;
      - правила прокладання і монтажу кабелів;
      - правила ремонту повітряних ліній і правила регулювання проводів;
      - У разі обслуговування лінійних споруд проводового мовлення: будову та принцип дії багатопрограмних гучномовців;
      - особливості ліній багатопрограмного мовлення і сумісних ліній проводового мовлення і сільського телефонного зв'язку;
      - правила роботи поблизу перехрещень ліній електропередач з повітряними лініями зв'язку та конструкцію їх спільної підвіски;
      - У разі обслуговування таксофонів: монтажну схему таксофонів;
      - інструкції про порядок усунення пошкоджень у таксофонах;
      - схему столу контролю таксофонів;
      - порядок оформлення актів на розкрадання таксофонів;
      - У разі роботи з технічної паспортизації: основні положення про облік і паспортизацію лінійних споруд;
      - правила будови телефонних та радіотрансляційних мереж;
      - порядок оформлення технічної документації під час введення в дію нових споруд.

1.4. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. На повітряних лініях: бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні та усуненні пошкоджень на магістральних і внутрішньозонових лініях зв'язку, на фідерних радіотрансляційних лініях напругою до 480В, на абонентських лініях сумісної підвіски з проводами електромереж, на мережах всередині будинків і радіотрансляційних точках багатопрограмного мовлення, на сумісних лініях проводового мовлення і сільського телефонного зв'язку; замінює складні дерев'яні опори (кутові, напіванкерні та інші); закріплює та регулює проводи на ізоляторах; зварює стальні проводи; бере участь в обладнанні ресорних в'язок і в монтажі схрещень; усуває пошкодження на абонентських пристроях, ущільнених апаратурою АВП (регулює загасання, замінює пристрої); відновлює повітряну лінію; здійснює електричні вимірювання ліній постійним струмом; утримує у справному стані кабельні вставки, захисні та узгоджувальні пристрої; визначає характер пошкоджень і усуває їх на абонентських пунктах з повітряними і кабельними вводами і на лініях, розташованих на стовпах і стояках; обстежує наземні споруди і складає ескізи повітряних ліній, кабельних і повітряних вводів, розподільних коробок; усуває пошкодження в телефонних апаратах, діодно-тріодних приставках і блокіраторах.

2.2. На кабельних лініях: визначає траси і глибину залягання кабелю з допомогою трасопошукових пристроїв та шурфування; здійснює електричні вимірювання кабелю постійним струмом, вимірює опір пристроїв заземлення; виконує монтаж і зрощування кабелів; здійснює перемикання у розподільних шафах; встановлює телефонні апарати і прямі лінії з повітряного вводу; встановлює спарені телефонні апарати через діодно-тріодпу приставку з кабельного і повітряного вводу; здійснює спарення діючих телефонних апаратів через діодно-тріодну приставку; переставляє телефонні апарати в інший будинок; переставляє блоки ВЧ-А, АВП в одній кімнаті, в одному будинку.

2.3. У разі обслуговування таксофонів: обслуговує пристрої сигналізації в таксофонах; перевіряє і ремонтує шнури таксофонів і комутаторів переговорних пунктів, гарнітури, дискові номеронабирачі зі зняттям ондулограм.

2.4. Замінює копилки в таксофонах на обслуговуваній дільниці; перевіряє роботу таксофонів після заміни копилок (на зумер, на попадання жетонів в копилку, усуває нескладні пошкодження і т.ін.); складає маршрутні карти на дільниці; веде документацію при інкасації копилок; реєструє, видає та приймає копилки та ключі від таксофонів, сортує їх; встановлює та обладнує абонентські пункти; оформляє акти на розкрадання копилок; обслуговує та усуває пошкодження в таксофонних кабінах (замінює електролампи, світлове скло, ключі тощо); встановлює таксофони і комутатори на переговорних пунктах; виконує прості слюсарні роботи.

2.5. У разі роботи з технічної паспортизації: бере участь у складанні технічної документації на капітальний ремонт і реконструкцію лінійних споруд і абонентських пунктів; складає плани кросів на автоматичній телефонній станції (АТС) середньої ємності, паспорти на телефонну каналізацію, схеми колекторів, схеми розкладання кабелів у шахті; складає паспорти на магістральні кабелі і кабелі міжстанційних зв'язків; обробляє дані інвентарних довідок про зміни в лінійних спорудах; складає схеми на телефонні шафи по районах і схеми телефонної каналізації; складає загальні схеми магістральної мережі кожної АТС і міжстанційних зв'язків; приймає і перевіряє технічну документацію під час введення нових телефонних споруд в експлуатацію.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. На повітряних лініях: експлуатаційно-технічне обслуговування і усунення пошкоджень на магістральних і внутрішньозонових лініях зв'язку; заміна складних дерев'яних опор (кутових, напіванкерних); закріплення проводів на ізоляторах та їх регулювання.

5.2. На кабельних лініях: електричні вимірювання кабелю постійним струмом; встановлення телефонного апарата й прямого проводу з повітряного вводу.

5.3. У разі обслуговування таксофонів: поточний ремонт таксофонів; заміна в таксофонах зйомних блоків, номеронабирачів.

5.4. У разі роботи з технічної паспортизації: складання технічної документації на капітальний ремонт і реконструкцію лінійних споруд і абонентських пунктів; складання паспортів на магістральні кабелі.