Інструкція для посади "Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематику, електричні схеми, конструкції та способи перевірки різного устаткування особливо складних та точних приладів та механізмів;
      - правила складання, механічного оброблення особливо складної апаратури, приладів, механізмів та вузлів, які виготовляються на даному виробництві;
      - способи кріплення та вивіряння особливо складних деталей;
      - систему допусків, посадок, квалітетів та параметрів шорсткості;
      - основи електро- і радіотехніки.

1.4. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає, виконує механічне регулювання особливо складної апаратури, приладів та вузлів з виготовленням, підганянням та доведенням деталей, які входять до неї; виконує механічне та слюсарне оброблення деталей з великою кількістю сполучених розмірів за 7-м квалітетом (2-м класом точності).

2.2. Установлює послідовність та технологічний процес складання приладів за особливо складними кресленнями.

2.3. Виконує термічне оброблення відповідальних деталей.

2.4. Випробовує виготовлені прилади, виявляє механічні та електричні дефекти та усуває їх.

2.5. Виготовляє складні пристрої, фасонні різальні інструменти та заточує їх.

2.6. Вибирає види припою та паяє ними різні вузли.

2.7. Виконує капітальний ремонт складних приладів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Агрегати конденсаторів змінної ємності з комбінованою системою зчеплення (конічною, черв'ячною, кривим зубом) - виготовлення.

5.2. Амперметри, вольтметри класу точності 0,1-0,2 - капітальний ремонт.

5.3. Антени круглі та плоскі великогабаритні - складання вузлів та загальне складання.

5.4. Апаратура реєструюча та букводрукувальна - складання та регулювання.

5.5. Апаратура та прилади контрольно-вимірювальні особливо складні - механічне регулювання.

5.6. Побудовники, лічильно-розв'язувальні механізми - складання та підганяння деталей, регулювання плавності ходу каретки, перевірка "мертвих" ходів та моментів.

5.7. Генератори задавальні - складання.

5.8. Головки магнітні - повне виготовлення та складання.

5.9. Головки подільника - виготовлення та складання.

5.10. Гоніометри - виправляння всіх дефектів, які виявлені при регулюванні, з розбиранням, заміною деталей та наступним складанням та регулюванням.

5.11. Деталі антенних перемикачів з кулачковою системою - виготовлення, складання та регулювання.

5.12. Механізми стрічкопротяжні для відеомагнітофонів - складання та регулювання з підганянням деталей.

5.13. Механізми з різними зчепленнями - складання у малогабаритному тонкостінному корпусі.

5.14. Механізми з синхронними та контрольно-слідкуючими пристроями - складання.

5.15. Механізми ексцентрикові - складання.

5.16. Підсилювачі потужності - складання.

5.17. Прилади точні зі сполученням, електромагнітними, ексцентриковими та годинниковими механізмами - складання з підганянням, механічним та електричним регулюванням.

5.18. Прилади центральні та периферійні, які мають фрикційні та електромагнітні механізми, циліндричні та диференційні зчеплення - складання та регулювання з підганянням та притиранням деталей зчеплення.

5.19. Пристрої гіроскопічні - складання, статичне та динамічне балансування деталей, вузлів та приладів, механічне регулювання, випробування та здавання.

5.20. Пристрої друкувальні (реперфоратори, трансформатори, клавіатура) - складання, обкатування з підганянням деталей.

5.21. Пристрої касетні для відеомагнітофонів - складання та регулювання.

5.22. Пристрої антенні з потенціометрами, датчиками, редукторами, двигунами - складання (в умовах малосерійного виробництва).

5.23. Сельсини з трьома-чотирма черв'ячно-шестеренними переходами - складання та регулювання з точним вивірянням.