Інструкція для посади "Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову устаткування, апаратури, кінематику, принцип будови електричної схеми та налагодження устаткування, яке застосовує;
      - будову, призначення та умови застосування складних та точних контрольно-вимірювальних інструментів і приладів та правила поводження з ними, а також електровимірювальних приладів;
      - принцип перевірки ексцентриків та інших кривих за гоніометром;
      - методи механічного та слюсарного оброблення деталей та складань, механічного регулювання складної апаратури, приладів та вузлів, які виготовляють на даному виробництві;
      - способи механічного та слюсарного оброблення складних деталей;
      - правила термооброблення та доведення нормальних та спеціальних різальних інструментів;
      - систему допусків та посадок, квалітетів та параметрів шорсткості;
      - основи знань з електро- і радіотехніки та механіки.

1.4. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає та виконує механічне регулювання складної апаратури, приладів та вузлів з виготовленням, підганянням та доведенням деталей за 7-10 квалітетами (2-3 класами точності) за кресленнями та взірцями.

2.2. Виконує повне оброблення складних деталей із значною кількістю сполучених розмірів, які вимагають застосування різних видів механічного та слюсарного оброблення.

2.3. Загартовує та відпускає складні деталі з наступним доведенням.

2.4. Виявляє механічні дефекти у виготовлених приладах та усуває їх у процесі випробувань.

2.5. Установлює послідовність оброблення складних вузлів та приладів.

2.6. Виконує різні види паяння.

2.7. Виготовляє пристрої середньої складності, різальний інструмент.

2.8. Виконує капітальний ремонт приладів середньої складності.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Амперметри, вольтметри - капітальний ремонт.

5.2. Антени, блоки живлення, механізми з редуктором та черв'ячною передачею - складання.

5.3. Апаратура НВЧ - складання та механічне регулювання.

5.4. Блоки гідродвигунів - складання, балансування.

5.5. Блоки на напівпровідниках - складання, настроювання.

5.6. Блоки живлення до кольорових телевізорів - виявлення та усунення механічних та електричних дефектів.

5.7. Головки високочастотні - складання.

5.8. Датчики імпульсів, індикатори, курсографи - складання.

5.9. Диференціал конічний - складання, прикатування зубчастих коліс доведенням "мертвого" ходу та моменту ведучої осі.

5.10. Диференціали циліндричні (гартовані та сирі) - складання з підганянням деталей та прикатуванням шестерень, які забезпечують розмір "мертвого" ходу та статичного моменту у межах вимог креслення та технічних умов.

5.11. Конденсатори змінної ємності на шарикопідшипниках з черв'ячним приводом - повне виготовлення деталей та складань.

5.12. Механізми програмні та еретируючі - складання та механічне регулювання.

5.13. Механізми часу - складання та регулювання.

5.14. Механізми розмножувальні - складання.

5.15. Перемикачі з ножовим вмиканням та іскрогасними щітками з черв'ячним зчепленням - повне виготовлення деталей, складання та регулювання.

5.16. Перемикачі на декілька положень на керамічній, текстолітовій та пластиковій основі - повне виготовлення деталей, складання та регулювання.

5.17. Редуктори з електроприводами - складання та регулювання.