Інструкція для посади "Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію, способи та правила перевірки на точність різних типів апаратури та устаткування;
      - способи установлення, кріплення та вивіряння особливо складних деталей та вузлів: принцип дії різних систем механізмів будь-якої складності;
      - методи складання та механічного регулювання апаратури, приладів та механізмів будь-якої складності;
      - принцип розрахунку різних зубчастих та інших зчеплень;
      - принцип будови, призначення та способи застосування особливо складних та спеціальних контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, різних електровимірювальних приладів спеціального призначення;
      - конструкції та способи застосування особливо складних пристроїв, нормальних та спеціальних робочих різальних інструментів;
      - принцип розрахунків, які пов'язані з виконанням особливо складних та відповідальних робіт.

1.4. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає, виконує механічне регулювання дослідних взірців особливо складної апаратури, приладів та механізмів з підганянням та доведенням деталей та виготовляє деталі будь-якої складності з великою кількістю сполучених розмірів із різним механічним та слюсарним обробленням за 5-6 квалітетами (1-м класом точності).

2.2. Випробовує електричні та механічні частини виготовленої апаратури будь-якої складності.

2.3. Виявляє конструктивні недоліки у деталях, вузлах та виготовлених приладах.

2.4. Встановлює раціональну послідовність механічного оброблення з вибором базисних поверхонь, які гарантують одержання точності, що вимагається.

2.5. Виготовляє універсальні пристрої та спеціальні різальні інструменти.

2.6. Виконує капітальний ремонт особливо складних приладів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Антени дециметрові - складання.

5.2. Апаратура реєструюча, букводрукувальна особливо складна - регулювання механічної частини, вимірювання електричних та механічних параметрів.

5.3. Апарати телеграфні 5-ти та 7-елементного коду - налагодження, регулювання дослідних взірців.

5.4. Побудовники - складання з підганянням деталей у межах заданих допусків та постановкою переднього та заднього циліндрів, кареток та зубчастих рейок з регулюванням "мертвих" ходів та крутних моментів згідно з технічними умовами та таблицями перевірок, а також постановка шкал.

5.5. Відеомагнітофони - складання та регулювання дослідних взірців.

5.6. Камери передавальні телевізійні - складання дослідних взірців.

5.7. Макети телевізійних приладів, які мають головний рух від системи кулачків, що знаходяться у взаємодії з зубчастими та черв'ячними зчепленнями та електромагнітними механізмами - повне виготовлення відповідальних деталей, складання та регулювання.

5.8. Осцилографи високочастотні - капітальний ремонт, настроювання.

5.9. Передавачі багатокаскадні та багатодіапазонні - складання дослідних взірців.

5.10. Прилади будь-якої складності, які мають з'єднання електромагнітні, годинникові механізми та диференційні зчеплення - складання, механічне регулювання з підганянням відповідальних деталей, вивіряння ексцентриків та кривих за гоніометром.

5.11. Прилади, які складаються з декількох механізмів, що знаходяться у стані взаємодії та пов'язаних між собою складною системою важелів, кулачкових, зубчастих та черв'ячних передач, електромагнітних механізмів і змонтованих на загальній основі - складання з підганянням деталей та регулювання.

5.12. Системи гоніометрів із зубчастою, тросовою, черв'ячною та іншими передачами обертання з помилкою обертання гоніометрів по відношенню один до одного не більше 0,10 - складання з виготовленням експериментальних взірців деталей.

5.13. Хвилемір гетеродинний, деталі до верньєрних пристроїв та конденсаторів змінної ємності - виготовлення, складання та регулювання з доведенням електричного люфта по частоті +- 0,01 від номіналу.

5.14. Шукачі декадно-крокові - складання дослідних взірців з виготовленням складних деталей, які входять у них (точне підганяння та доведення різних відповідальних зчеплень з розрахунком їх, складання вузлів з підганянням у приладі та кінцеве механічне регулювання приладів).