Інструкція для посади "Овочівник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Овочівник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію роботи із затримання снігу і талих вод, обробки ґрунту та догляду за посівами;
      - агротехніку та технологію ручних робіт з підготовки ґрунту до висівання, садіння, приготування до внесення добрив у ґрунті;
      - підготовки насіння і садивного матеріалу, пікірування розсади та сіянців овочевих культур, збирання урожаю огірків, помідорів, капусти та зелених культур у відкритому ґрунті, доробки та зберігання овочів;
      - насінництво (закладання посівного та садивного матеріалу, стратифікація, дражування та обробка насіння бактеріальними добривами та мікроелементами);
      - заправку сівалок і саджалок насінням та мінеральними добривами та піднесення садивного матеріалу до розсадосадильних машин;
      - порядок виконання підготовчих робіт у захищеному ґрунті;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Овочівник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Овочівник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Овочівник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Овочівник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує нескладні ручні, кінно-ручні та механізовані роботи з вирощування овочів.

2.2. Виконує роботи з шлейфування, боронування та коткування перед висіванням, садінням овочів.

2.3. Готує насіння та садивний матеріал до висівання та садіння (очищення та сортування насіння, закладання посівного та садивного матеріалу для яровизації: гартування, стратифікація й пророщування, стратифікація та повітряно-теплова обробка, дражування та обробка насіння бактеріальними добривами, мікроелементами тощо).

2.4. Пікірує розсаду, прополює овочеві культури.

2.5. Пасинкує, вершкує, вибирає огірки, помідори, капусту у відкритому ґрунті та зрізує зелені овочі (салат, шпинат, щавель, цибулю на стебло тощо).

2.6. Виконує найпростіші роботи з доробки та зберігання овочів (просушування на токах і майданчиках цибулі та насіння овочевих культур, видалення, промивання та просушування насіння овочів, протирання та просіювання насіння, укладання овочів у сховища, перебирання, миття, очищення та сортування овочів).

2.7. Обслуговує механізовані агрегати під час висівання насіння та садіння розсади.

2.8. Виконує роботи в захищеному ґрунті з підготовки теплиць та парників до експлуатації (очищення парників і теплиць від снігу, заготівля та перелопачування дернової землі, очищення каркасів теплиць від старої плівки тощо).

2.9. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Овочівник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Овочівник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Овочівник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Овочівник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Овочівник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Овочівник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Овочівник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Овочівник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Овочівник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Овочівник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Овочівник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Овочівник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Овочівник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Овочівник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Овочівник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Овочівник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Боронування, шлейфування.

5.2. Руйнування кірки ґрунту ротаційною мотикою, коткуванням.

5.3. Перевезення вантажів кіньми під час виконання польових робіт.

5.4. Боронування посівів.

5.5. Розпушування, розбивання грудок та розрівнювання землі перед садінням.

5.6. Просіювання торфу, попелу, землі та інших сипких мас.

5.7. Очищення та сортування насіння.

5.8. Закладання посівного і садивного матеріалу для яровизації, гартування, стратифікації та пророщування.

5.9. Стратифікація насіння.

5.10. Повітряно-теплове обігрівання насіння.

5.11. Дражування та обробка насіння бактеріальними добривами, мікроелементами, змішування із сипкою масою.

5.12. Замочування насіння в ямах, діжках.

5.13. Промивання насіння в соляному розчині.

5.14. Вибирання садивного матеріалу овочів, коренеплодів з буртів, траншей, сховищ.

5.15. Різання кореневищ для садіння, розщеплення та стимулююче надрізування цибулин із сортуванням.